Szikszó címer
 

Szikszó újra-tervezése – csináljuk közösen

Hírek » Városháza

Itt az ideje, hogy kitaláljuk, újra tervezzük a jövőnket! 

2021-ben, az új európai uniós tervezési-költségvetési időszak elején kötelező megújítanunk Szikszó minden tervezési dokumentumát. Itt a lehetőség, hogy közösen „kitaláljuk”, „újra formáljuk” a várost, a jövőképét, fejlesztésének koncepcióját, stratégiai megoldásait, konkrét projekteket, beruházásokat, fejlesztéseket jelöljünk ki, újítsuk meg rendezési tervünket, szabályozzuk közösen, hogy a városban hol, mi épülhet és mi nem. Az „újratervezés” értelme elsősorban abban van, hogy a jövőben az történjen a városban, amit a szikszóiak akarnak, amivel a szikszóiak többsége egyetért, az itt-élők javára és ne kárára valósuljanak meg városfejlesztési lépések.  A jó tervekkel, átgondolt, következetes, jövőbemutató, kreatív, ötletes, de reális elképzelésekkel pedig könnyebben vonhatunk be a megvalósításukhoz pályázati, európai uniós és kormányzati támogatásokat. Könnyebben lehetünk képesek az üzleti szféra beruházásait vonzani, s mi itt élők is támogató kereteket kapunk egyéni, családi döntéseink, jövőnk építéséhez. Kérjük, hogy az itt található űrlap kitöltésével jelezze, hogy részt venne-e javaslataival, véleményével a közös tervezésben, s milyen témákban! 

https://www.survio.com/survey/d/szikszo-tervezes  

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről

Hírek » Városháza

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján ad tájékoztatást arról, hogy 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

Pályázat - önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérlésére

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

3800  Szikszó, Kassai u. 57. sz. 8. szám alatti – 1 szoba, 1 nappali, konyha-étkező, 1 fürdőszoba, WC helyiségekből álló 41,62 m2 alapterületű szociális bérlakás.

Pályázat - önkormányzati tulajdonú szakember lakás bérlési lehetősége

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő szakember lakbérű bérlakások közül az alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbiak szerint:  Szikszó, Pázmány Péter tér 14. T/5. szám alatti –1 szoba, 1 nappali + étkezőkonyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra és közlekedő helyiségekből álló 50,55 m2 alapterületű szakember bérlakás.

Kisgyermeknevelői állás a városi óvoda és bölcsödében  

Hírek » Városháza

Teljes munkaidejű, közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű alkalmazás: 2021. február 8- 2021. december 31-ig. Pályázati feltétel: középfokú képesítés, kisgyermeknevelő, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Elbírálásnál előnyt jelent főiskola, kisgyermeknevelői végzettség és kisgyermeknevelői munkakörben végzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat. Pályázati határidő: február 3. További részletek a csatolt felhívásban. 

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan

Hírek » Városháza

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton teljesítheti. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

A 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis és középvállalkozás számára (a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint esetén, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Tájékoztatás a gépjárműadó fizetés módjáról

Hírek » Városháza

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság látja el.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érintette a gépjárműadóztatást. A módosítás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadó esetén 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Szikszó Város Önkormányzat Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel.

Szikszó Város Kitüntetettjei 2020-ban - Díszpolgári cím – „Közösségért” díj

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata felhívást tett közzé októberben a lakosság felé, amelyben javaslatokat kért a Díszpolgári cím és „Közösségért” díj adományozására. Nagy örömömre szolgál, hogy sok jelölés érkezett és értékes, tiszteletre méltó személyeket neveztek meg. A beérkezett javaslatok és indoklások alapján a képviselő-testülettel egyeztetve az alábbi döntések születtek:

A hulladékszállítás rendje az ünnepek alatt nem változik  

Hírek » Városháza

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékszállítás rendje a a karácsonyi ünnepek alatt, valamint 2021. január 1-én nem változik! Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.Egyéb információk: www.bmhnonprofit.hu weboldalon találhatóak. Ügyfélszolgálat elérhetősége: E-mail:      ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu  Telefon:     +36 21 3500 111

FELHÍVÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő igényére a hátrányos helyzetű, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, a téli szünetben: 2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Szikszói Szociális Szolgáltató Központban kell benyújtani.

Tájékoztató a 2020. évi ebösszeírásról  

Hírek » Városháza

Tisztelt Ebtartók!

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzatoknak három évente ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel ebösszeírást kell tartaniuk. Szikszó Város Önkormányzata 2020. december 01. – 2021. január 31. között ebösszeírást végez.

Az ebek összeírása ún. önbevallásos módszerrel történik. Az ebtulajdonosoknak kell a nyomtatványt beszerezni, s értelemszerűen kitöltve visszaküldeni legkésőbb 2021. január 31. napjáig. A nyomtatványt csatoltan megtalálják.

TÁJÉKOZTATÁS a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről

Hírek » Városháza

A BMH. Nonprofit Kft. az alábbiakról tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést a BMH Nonprofit Kft. 2020. évben december 15. napjáig végzi.

A zöldhulladék gyűjtő zsák az évben utoljára a november havi – hulladéknaptár szerinti – utolsó gyűjtés során kerül pótlásra az ingatlanhasználók számára. December hónapban kizárólag begyűjtés történik, zsákpótlás nem.

Várakozni tilos - új tábla a Malom utcában

Hírek » Városháza

Az új szabályozás a benzinkút, az iskola, a rendőrség környékét érinti a Malom utcában. A biztonságos, két sávon történő közlekedés érdekében ezen a részen várakozni tilos tábla került kihelyezésre. A tábla 10 percben maximalizálja a járművel való megállást, ami így lehetővé teszi az iskolába érkező, illetve onnan szüleivel autóval távozó gyerekek biztonságos közlekedését. Az elmúlt napok gyakorlata azt mutatja, hogy a módosítás elérte a célját, a járművezetők fegyelmezetten betartják azt. Köszönjük, s kérjük az autósokat, hogy a továbbra is fokozottan ügyeljenek. Aki netán még rutinból parkol őket a közterületfelügyelők egyenlőre csak figyelmeztetik, majd természetesen büntetni fogják. 

Tájékoztató az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjéről

Hírek » Városháza

A koronavírus fertőzések miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2020. november 06. napjától visszavonásig a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi ügyek intézhetőek személyesen:

  • anyakönyvi kivonat kiállítása, születés anyakönyvezése, haláleset anyakönyvezése, házasságkötési szándék bejelentése, családi jogállás rendezése, névváltozás, föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele. 

A veszélyhelyzet idején minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a személyes érintkezéseket mind számát, mind idejét tekintve a minimumra csökkentsük, ezért kérjük, hogy az ügyintézést megelőzően telefonon kérjenek időpontot.

Polgármesteri tájékoztató - Vírushelyzet - információk, tesztelés - Szikszó, november eleje

Hírek » Városháza

Szeretnék tájékoztatást adni a vírushelyzet városunkat érintő részleteiről. A valóságnak teljesen megfelelő adatokat a járvány terjedése, a tünetmentesen átvészelők, a járványügyi megfigyelés miatt karanténban lévő számának folyamatos változása és a már gyógyultak száma miatt nem lehet teljes biztonsággal adni.

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának adatai alapján nálunk, Szikszón jelenleg igazoltan 9 fő pozitív, 44 fő van járványügyi megfigyelés alatt és 14 fő már meggyógyult.

Sajnos valószínűleg ennél jóval magasabb a fertőzöttek száma: érkeznek jelzések a köznevelési intézményekből, a Bethánia Szeretetotthonból és a Szikszói Szociális Szolgáltató Központból is.

Az egészségügyre nehezedő egyre nagyobb nyomás miatt a tesztelések egyre több időt vesznek igénybe, amelyet a háziorvos rendelhet el.

Nagyon kérek mindenkit, hogy a családja, barátai, a szikszói lakosok érdekében fokozottan tartsa be az előírásokat. Nehéz hetek következnek és a járványban érintetteket segítők is lebetegedhetnek, akik így szintén gondozásra szorulhatnak. Ha a város, az intézmények, egészségügyben, oktatásban, szociális szférában dolgozók kiesnek, nem tudunk segíteni. Össze kell fognunk és óvnunk magunkat és a másikat.

Fontos ezért, hogy a folyamatot Szikszón lassítsuk, fékezzük: maszk, kézmosás, otthoni átöltözés, tárgyak fertőtlenítése (mobiltelefon, pénztárca), távolságtartás (1,5-2 m) a boltokban, célirányos bevásárlás egyedül (a család most maradjon otthon).

Minél kisebb mértékben legyünk nagy közösségben, minél kevesebb közösséggel legyünk most kapcsolatban. Lelkileg is nehéz, de most muszáj...

Köszönöm az együttműködését.

Jó egészséget kívánok!

Sváb Antal, polgármester

A képviselő fogadó órák a járványhelyzet miatt elmaradnak

Hírek » Városháza

Tisztelt Szikszóiak! A korábban meghirdetett személyes képviselői fogadó órák, elkerülendő a fertőzésveszélyeket ebben az évben már elmaradnak. A Képviselő Testület kéri, hogy elektronikus úton mondják el, vessék fel kérdéseiket, problémáikat. Erre a honlapon is van lehetőség a kapcsolat menüpont alatt. Minden itt megírt e-mail eljut az érintetthez. Természetesen a közvetlen e-mailes, esetleg telefonos csatornákon is keressék a képviselőket!

Vállakozók jelentkezhetnek a Karola-kastély felújítására

Hírek » Városháza

Indul a karolai központ felújítására vonatkozó kivitelezői pályáztatás. Szikszó Város Önkormányzata olyan vállalkozók előzetes jelentkezését várja, akik kompletten vállalják az újabb épületrészen a víz- és fűtési rendszer korszerűsítését, a belső kőműves javításokat, ajtók cseréjét, burkolást, csatornajavítást, ablakszigetelést, külső járda és térburkolatkészítést. Előzetes jelentkezés 2020. november 15-ig lehetséges Dr. Piskóti István alpolgármesternél, piskoti.istvan@szikszó.hu e-mail címen. Az alkalmas, megfefelő garanciákkal bíró vállalkozók azt követően kapják meg a konkrét ajánlattételi felhívást. 

Önkormányzati, havi tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak szikszói középiskolások, egyetemisták  

Hírek » Városháza

Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető, tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2020/2021. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában:

1. a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA képzésben résztvevők számára.

2. a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.

3. középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 16. (hétfő) 16:00

A benyújtás módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.), Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint, illetve e-mailen a titkar@szikszo.hu vagy juhasz.lilla@szikszo.hu címen.

Az október 11-i választás miatt rendkívüli Kormányablak nyitva tartás lesz

Hírek » Városháza

Tájékoztatás - rendkívüli nyitvatartásról - A Szikszói Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a személyazonosításra alkalmas okmányok ügyintézésének biztosítására 2020. október 10. (szombat) 07.00 – 18.00 óra 2020. október 11. (vasárnap) 06.00 – 19.00 óra között tart nyitva Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületben szavazásra jogosultak számára.