Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Gyakran ismételt kérdések

Mikor van lomtalanítás ?

A lomtalanítást a BMH Nonprofit Kft. igénybejelentés alapján, lakossal előre egyeztetett napon végzi el. A lomtalanítás továbbra is évente 2 alkalommal vehető igénybe.
Az igénybejelentés történhet:
-személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
-telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
-a BMH Nonprofit Kft. honlapjáról (www.bmhnonprofit.hu) előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
-e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen,
- a www.bmhnonprofit.hu oldalon található elektronikus űrlap segítségével 
A lomtalanítási igény bejelentéséhez a következő adatokra van szükség:
-lomhulladék típusa,
-lomhulladék várható mennyisége (m3),
-lomok elszállításának kívánt időpontja,
-az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail)
A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Mit tegyek, ha illegális hulladék lerakását látom?

Ebben az esetben azonnal hívni kell a 107-es, vagy a 112-es telefonszámot és bejelentést kell tenni, rendőri intézkedést kell kérni, ezután érdemes a közterület-felügyelők felé is jelezni a tevékenységet.

Mit tegyek, ha illegálisan lerakott szemetet találunk?

Amennyiben már lerakott hulladékkal találkozunk, tehát az elkövető személy nem tartózkodik a helyszínen, akkor minél hamarabb a közterület-felügyelőket kell értesíteni, akik a szemétben fellelhető nyomok alapján hatósági eljárást indítanak az ismeretlen tettesek ellen. 
Közterület-felügyelők elérhetősége: 0670/709-2811 (Majoros Péter), 0670/709-2812 (Oleszka Csaba), a telefonszámokat reggel 6 és este 20 óra között hívhatóak.

Milyen hulladékot rakhatok ki lomtalanításkor?

Lom: a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lomtalanításkor kihelyezett lom nem tartalmazhat: háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat nem szállítják el.

Kell fizetni a lomtalanításért?

A lomtalanítás évente két alkalommal ingyenesen igényelhető a BMH Nonprofit Kft.-től előzetesen egyeztetett időpontban. További információ: www.bmhnonprofit.hu weboldalon.

Mit kell tudni a zöldhulladék szállításáról?

A BMH. Nonprofit Kft. minden évben megadott időszakban (március 2. és december 15. között), kéthetente végzi a zöldhulladék gyűjtését. Ahol a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által biztosított, ZV logóval ellátott 240 literes zöld gyűjtőedényből végzik a szállítást, ott zöld gyűjtőzsákot nem biztosítanak, csak a 240 literes szabvány edényből végezik a zöldhulladék szállítását. 
Azon Ügyfelek részére, akiknek még nem biztosított zöldhulladék tárolására szolgáló edényzet, ott BMH logóval ellátott zöld színű gyűjtőzsákot helyeznek ki, maximálisan 4 db-ot. A szállítást csak ezekből a gyűjtőzsákokból végzik el. Zöldhulladékot ömlesztve is elszállítanak kötegelve, kézzel rakodható formában. A gallyakat 2 centiméter átmérőig és maximum 1 méter hosszúságban összekötegelve szállítják el. A házhoz menő hulladékszállításnál faforgácsot nem szállítanak el, mivel más hulladékkal (veszélyes hulladék) szennyeződhetett. Közületektől, intézményektől, gazdálkodó szervektől a közszolgáltatás keretein belül nem végzik el a zöldhulladék gyűjtést. 

A hulladékudvar működik Szikszón?

A hulladékudvarhoz a kisállomás utáni, baloldalra kanyarodó földút vezet. Minden hétfőn és pénteken van nyitva 8-16 óra között. 

Mennyi hulladékot vihetek díjmentesen a hulladékudvarba évente?

A hulladékudvarban ingatlanonként
– negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
– évente 100 kg veszélyes hulladék helyezhető el.
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban. A hulladékok elhelyezése díjtalan.

Igazoltathat-e a közterület-felügyelő?

Igen, szolgálatban közhatalommal felruházott személy, akinek jogosultsága kiterjed az állampolgárok igazoltatására, irataik ellenőrzésére. Szükség esetén és indokolt esetben a ruházat átvizsgálására, akár a személy visszatartására is van jogosultsága. Amennyiben ezt a személy megtagadja, vagy kivonja magát az intézkedés alól (pl.: igazoltatás közben nem tesz eleget a közterület-felügyelő kérésének és a gépjárműbe beül és elhajt) szabálysértést követ el, amely 5-50.000,- forintig terjedő bírsággal büntethető.

Mi a különbség a közterület-felügyelő és a polgárőr között? Ugyanolyan jogosultságuk van?

Nem azonos jogosultsággal rendelkeznek. A közterület-felügyelő az önkormányzat alkalmazásában álló, rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy. Feladataihoz tartoznak a közbiztonsági-, köztisztasági- és közlekedésbiztonsági szabályok betartásának ellenőrzése mellett a mezőőri és halászati őri feladatok ellátása is. Feladatuk ellátása során kényszerítőeszközöket is alkalmazhatnak.
A polgárőrség társadalmi szerveződésű szervezet és önkéntes alapon látnak el szolgálatot a városban. Feladatuk a katasztrófa elleni védekezésben, a baleset-megelőzés, a bűnmegelőzésben való részvétel, valamint a rendezvények biztosítását segítik. Céljuk a közrend, valamint a lakosság biztonságérzetének növelése, feladataik során a társszervek munkáját segítik.

Ha parkoláskor rosszul állok meg az autóval, akkor a közterület-felügyelő megbüntethet?

Amennyiben nem a KRESZ szabályainak megfelelően történik a megállás, várakozás vagy parkolás, akkor a közterület-felügyelő büntetést szabhat ki, illetve szóban vagy írásban figyelmeztetheti a sofőrt. Ennek célja a közlekedésbiztonság optimális biztosítása.

Mit tehetek, ha támadó kóbor kutyát látok az utcán?

Értesíteni kell a közterület-felügyeletet telefonon az alábbi elérhetőségeken:
0670/709-2811 (Majoros Péter), 0670/709-2812 (Oleszka Csaba), a telefonszámokat reggel 6 és este 20 óra között lehet hívni. Illetve hivatali időben az 596-450-es telefonszámon lehet bejelentést tenni ebben az ügyben.

Mi számít kóbor kutyának?

Az a kutya, amelyről hitelt érdemlő adatokkal nem lehet bizonyítani, hogy van gazdája. Az otthonról, ideiglenes jelleggel elkóborolt kutya nem kóbor eb.

Fizethetek a házastársam „Szikszó Jegyével” a hivatalban?

A házastárs nevére szóló Szikszó-jeggyel csak meghatalmazás esetén lehetséges a hivatal adóosztályán való fizetés, abban az esetben is, ha ugyanazon a lakcímen laknak.

Miért kapok számlát a szemétszállításról? Csekk nincsen benne, mi a teendő vele?

A BMH Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítást Szikszó Város Önkormányzat területén, amelynek díját teljes egészében az önkormányzat fizeti a lakosok helyett. A szolgáltató azonban az új számlázási rendszer bevezetését követően mindenki számára kiküldi a nullás számlát is, amellyel semmilyen teendő nincsen, mindössze egy tájékoztató az ingatlantulajdonosok részére.

Kaptam számlát a BMH Nonprofit Kft.-től, a szemétszállításról. A kommunális adó nem tartalmazza a szemétszállítás díját? Be kell fizetnem?Mi a teendő?

Szikszó Város Önkormányzat területén a lakosok részére a szemétszállítás díját az önkormányzat fizeti. Amennyiben kiszámlázásra került a lakos részére, abban az esetben a szolgáltató részére nem lett bejelentve az ingatlan tulajdonjogának változása. Ilyenkor mindenképpen be kell menni az önkormányzathoz, és Czimbalmos Péter ügyintézőnél, - aki az adócsoport irodájában található meg - jelezni kell ezt a problémát. Egy nyomtatvány kitöltésével rendezni kell a helyzetet és a bejelentést követően már „nullás” számlát fog kapni az ingatlan új tulajdonosa. 

Ingatlant vásároltam Szikszón. Ezzel kapcsolatban van tennivalóm az önkormányzatnál?

Amennyiben egy ingatlan vásárlására kerül sor Szikszó Város Önkormányzat területén, ebben az esetben - az ingatlan adás-vételi szerződésének egy példányával, valamint az új tulajdonos személyes irataival - bejelentést kell tenni a hivatal adócsoportjánál, ahol a szükséges felvilágosítást és nyomtatványokat az ügyintézők az új tulajdonos rendelkezésére bocsájtják.

Honnan kapok zöld zsákot a zöldhulladék gyűjtéséhez?

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zöld zsákot a hulladékszállítóktól, illetve a szikszói hulladékudvarban van lehetőség kérni az ingatlantulajdonosnak.

Túl kicsi a kuka. Kinek kell szólni, hogy kicseréljék nagyobbra?

Abban esetben, ha az adott ingatlanban egy fő van bejelentkezve, 60 literes hulladéktároló edényzet jár. Amennyiben az ingatlanban lakók száma nő, akkor azt az önkormányzatnál Czimbalmos Péternél – az adóosztály irodájában található meg a földszinten - kell jelezni és kicserélik 120 literesre.

Milyen esetben kaphatok szociális segélyt?

Csak váratlan és rendkívüli élethelyzetbe kerültek jogosultak beadni rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet. Űrlapot a földszinten, a szociális osztályon, Mészárosné Sófalvi Melindánál lehet kérni, amely kérelem mellé csatolni kell az indoklás igazolását is. Például súlyos betegség fennállása esetén orvosi papírokat, amennyiben valaki tartósan munkanélküli és a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor az erről szóló dokumentumokat.

Kinek kell nyírni a füvet a ház előtt?

Szikszó Város Önkormányzat köztisztaságról szóló 15/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, illetve ha a járda útszegély mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, járda hiányában az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról,
b) a gyomnövények eltávolításáról, allergén növények, illetve a parlagfű irtásáról,
c) csapadékvíz lefolyásáról,
d) hulladék, szemét összegyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról,
e) hó eltakarításáról,
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
g) az ingatlan megfelelő megműveléséről, rendben tartásáról.

Télen kinek a feladata a járda letakarítása, síkosság mentesítése?

Szikszó Város Önkormányzat köztisztaságról szóló 15/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelete alapján az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, a kerékpárút gyalogos közlekedésre kijelölt részéből egy méteres szakasz, (járda hiányában egy méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni.
Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, hamu, fűrészpor, stb.) használhatóak. Só felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos.
A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani, hogy sem a gyalogos- és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.
Hórakást tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben,
- útburkolati jeleken,
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
- kapubejáró elé, annak teljes szélességében,
- gyalogátkelő helyen,
- közüzemi, közhasznú létesítményeken vagy azok körül (pl.: vízelzáró csap, közkifolyó, lámpaoszlop, tűzcsap, áramszekrény, stb.).

Mikor égethetem el a gazt a kertben?

Kerti hulladék égetése minden év március 15. napja és április 15. napja, valamint szeptember 1. napja és december 1. napja között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap).
Az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változások) miatt 10-15 óra között kell végezni.
Égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget ne károsítsa, és a környezetet izgató (füst, bűz, hőtermelés, pernye) tevékenység ne álljon fenn.
Kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen, és telken lehet égetni, lábon álló növényzet felgyújtása tilos. Tarlóégetésre Szikszó város polgármestere ad engedélyt. Az engedély nélküli égetés tilos.
Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, kerti hulladékot – portánként, évente - 1 m3-nyi mennyiségen felül égetni tilos.
A tilalmak megszegőjével szemben, természetes személyek esetén 5.000.-Ft-tól 200.000.-Ft-ig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig 10.000.-Ft-tól 2.000.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kinek kell jelezni, ha csőtörést látok az utcán?

Amennyiben valaki csőtörésre utaló jeleket lát az utcán, abban az esetben hívni kell az ÉRV Zrt. telefonos ügyfélszolgálatát a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon, ahol a menürendszer magában foglalja a hibabejelentést és jelezni kell a csőtörés helyét.

Nincs közvilágítás az utcában. Mi a teendő?

Amennyiben egy oszlopon nincs világítás, vagy az egész utcában nincs közvilágítás, az az oszlopon található szám feljegyzésével kell telefonon az Émász hibabejelentőjét felhívni és lejelenteni: 
ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/42-43-44

Kaphatok-e tanévkezdési támogatást?

Az önkormányzat szociális rendeletében foglaltak alapján, az arra rászoruló családok rendkívüli települési támogatás keretében igényelhetnek a tanévkezdésre támogatást. A rendelet alapján egy kérelmet kell benyújtani a közös hivatal szociális osztályához, amelyhez csatolni kell a családban az egy főre eső havi jövedelmet. Amennyiben jogosult a támogatásra, abban az esetben a hivatala pénztárában kifizetésre kerül a támogatás.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson