Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

A településeken élők számára elérhető szolgáltatások a következők:

 

Gyermekjóléti Szolgálat: Igyekszik hozzájárulni a gyermekek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. A szolgálat feladata a családgondozás, melynek során a családgondozók életviteli tanácsokkal látják el a szülőket és gyakori látogatásokkal igyekeznek segíteni a szülőknek, annak érdekében, hogy pozitív változás következzen be a család életében, a szülők gyerekneveléshez való hozzáállásában. Feladata még, további szolgáltatásokhoz való közvetítés, valamint szervező tevékenység, melynek során a szabadidő hasznos eltöltése céljából programokat szervez a kistérségben élő gyermekek számára.

 

Családsegítő Szolgálat: A szolgálat főként a 18 éven felüli felnőttekkel foglalkozik. Feladatának tekinti a területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életének segítését, a velük történő kapcsolattartást annak érdekében, hogy a kialakult probléma minél hamarabb megszűnjön. Továbbá információkat nyújt egyéb szociális ellátások igénybe vételéhez a hozzá forduló személyeknek. A szolgálat családgondozói Beilleszkedési program keretében segítenek mindazoknak, akik vissza szeretnének kerülni a munka világába, és életvitelükön javítani vagy változtatni szándékoznak.

 

Biztos Kezdet Gyerek Ház: A szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató szolgáltatás, mely igyekszik kompenzálni a fejlődési lemaradást, erősíteni a szülői kompetenciákat. A szülő, és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára, együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás.

 

Házi segítségnyújtás: Olyan szolgáltatás, melyet az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében. Ennek megfelelően biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Mindezen feladatok ellátásában a szolgáltatást igénybe vevő számára a gondozónő nyújt segítséget.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A szolgáltatás az otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

 

Elérhetőség:

Tel: 46/ 780-051, 780-143

E-mail: szikszockozpont@gmail.com

Cím: 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 68.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson