Szikszó Jegy

Szikszó Jegy

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Szikszó Jegy

Szikszó Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete alapján az adott évben öregségi nyugdíjkorhatárt elérő szikszói állandó lakosok, valamint azon állandó szikszói lakosok részére, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt már korábbi években elérték, természetben juttatásként „Szikszó Jegy” adható.

A támogatás mértéke egyszeri

- 40.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

- 30.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

- 20.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme eléri és meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

 

A támogatás iránti kérelem 2021. augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet első sorban a mellékelt nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratot, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított igazolást az adott évre vonatkozó nyugdíj összegéről.

 

A „Szikszó Jegyet” az alábbi elfogadóhelyeken lehet felhasználni:

 • SIXO Tender Kft: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
 • Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Szent Anna utca 6.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal: magánszemélyek valamennyi adónemének kiegyenlítése, díjtartozás, adótartozás, pótlék fizetése 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
 • Szikszói Szociális Szolgáltató Központ: szolgáltatásai 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 68.
 • Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
 • Ducsai Gergelyné egyéni vállalkozó: Tornyos ABC szolgáltatásai 3800 Szikszó, Apponyi u.2.
 • Kiss Zoltán egyéni vállalkozó: Gazdabolt szolgáltatásai 3800 Szikszó, Pázmány P. tér 7/1.
 • Liga István egyéni vállalkozó: Liga Tüzép szolgáltatásai 3800 Szikszó, Kassai u. 64-66.
 • Szemán József egyéni vállalkozó: Sarki Hús és Vegyes Élelmiszer Üzlet szolgáltatásai 3800 Szikszó, II. Rákóczi F. út 3.
 • Tóth Imre egyéni vállalkozó: TótHús Hentesáru Üzlet szolgáltatásai 3800 Szikszó, Rákóczi u. 5.
 • ZTR Közétkeztető Kft: étkezési térítési díj kiegyenlítése 3800 Szikszó, Malom u. 4.

 

Szikszó Jegy Kérelem – letöltés a feliratra kattintva

Szikszó Jegy minta

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson