Szikszó Jegy

Szikszó Jegy

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Szikszó Jegy

A támogatás mértéke egyszeri

- 40.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

- 30.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

- 20.000.-Ft értékű „Szikszó Jegy”, amennyiben a kérelmező havi jövedelme eléri és meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

 

A támogatás iránti kérelem 2021. augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet első sorban a mellékelt nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratot, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiállított igazolást az adott évre vonatkozó nyugdíj összegéről.

 

A „Szikszó Jegyet” az alábbi elfogadóhelyeken lehet felhasználni:

 • SIXO Tender Kft: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
 • Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Szent Anna utca 6.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal: magánszemélyek valamennyi adónemének kiegyenlítése, díjtartozás, adótartozás, pótlék fizetése 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
 • Szikszói Szociális Szolgáltató Központ: szolgáltatásai 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 68.
 • Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár: szolgáltatásai 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
 • Ducsai Gergelyné egyéni vállalkozó: Tornyos ABC szolgáltatásai 3800 Szikszó, Apponyi u.2.
 • Góliát-Building Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft. (Pázmány Téri Húsbolt) 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 15.
 • Kiss Zoltán egyéni vállalkozó: Gazdabolt szolgáltatásai 3800 Szikszó, Pázmány P. tér 7/1.
 • Liga István egyéni vállalkozó: Liga Tüzép szolgáltatásai 3800 Szikszó, Kassai u. 64-66.
 • Szemán József egyéni vállalkozó: Sarki Hús és Vegyes Élelmiszer Üzlet szolgáltatásai 3800 Szikszó, II. Rákóczi F. út 3.
 • Takács Miklós egyéni vállalkozó (A&M Stílus Cipőjavítás és Virágárus Üzlet) 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 11.
 • Tóth Imre egyéni vállalkozó: TótHús Hentesáru Üzlet szolgáltatásai 3800 Szikszó, Rákóczi u. 5.
 • ZTR Közétkeztető Kft: étkezési térítési díj kiegyenlítése 3800 Szikszó, Malom u. 4.

 

Szikszó Jegy Kérelem – letöltés a feliratra kattintva

Szikszó Jegy minta

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson