Települési értéktár

Települési értéktár

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Települési értéktár

 

Szikszói Települési Értéktár Bizottság tagjainak Takács Lászlóné, dr. Ambrus Barnabás és dr. Farkas József szikszói lakosokat választotta meg.

Továbbá elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

 

A bizottság 2019. április 02. napján tartotta meg alakuló ülését. Az elnök: dr. Farkas József. Egyhangúlag fogadta el az alábbi határozatot:

 

1/2019. (IV.02.) SZTÉBH :a Szikszói Települési Értéktár „induló” gyűjteményének elfogadásáról

 

A Szikszói Települési Értéktár Bizottság az alábbi helyi értékek felvételéréről határoz:

 

1. Az épített környezet területén:

-           Szikszói református templom

-           Református Algimnázium épülete, Pázmány Péter tér

-           Járásbíróság épülete, Kassai út

-           Egykori Megyeháza épülete, Pázmány Péter tér

-           Római katolikus templom öregtorony

-           Görög katolikus templomnál, a Piac téren található harangláb

 

2. A kulturális örökség területén:

-           I.-II. világháborús hősi halottak síremlékei

-           Mária szobor

-           Kertmúzeum, Szikszó, Temesvári út

 

3. A természeti környezet területén:

-           Hernád part szikszói szakasza

-           Natura 2000 láprétek Szikszó határában

 

4. A turizmus és vendéglátás területén:

-           Szikszói Szüreti Fesztivál

-           Borok Háza alatt található pince

 

A feliratra kattintva letölthetőek a dokumentumok:

 

Jegyzőkönyv

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 

Jogalapja:

 

- A  magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el:

 

„3.§(1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.

(2) *  A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére.

(6) *  A települési önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában.”

 

- 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról tartalmazza azokat a szakterületenkénti kategóriákat, amelyekbe a helyi értékek felvételét lehet kérni, ez alapján lehet azonosítani és rendszerezni a helyi értékeket:

 

„a) agrár- és élelmiszergazdaságaz agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;

b) egészség és életmóda tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;

c) épített környezeta környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldásokaz ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai;

e) kulturális örökséga kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;

f) nemzetiséghez kapcsolódó értékaz adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;

g) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;

h) természeti környezetaz ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

i) turizmus és vendéglátása turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.”

 

 

Magyar Értéktár elérhetősége:

 

http://www.hungarikum.hu/

 

Megyei Értéktár elérhetősége:

 

http://www.baz.hu/ertektar/

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson