RESOURCE - Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program

FMP-E/1901/4.1/099 azonosítószámú, RESOURCE - Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program a lakosság számára

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

FMP-E/1901/4.1/099 azonosítószámú, RESOURCE - Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést támogató oktatási program a lakosság számára

 

ÁLTALÁNOS ADATOK

 • Projektnév: RESOURCE - A helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést  támogató oktatási program a lakosság számára
 • Projekt azonosítószáma: FMP-E/1901/4.1/099
 • Prioritási tengely: PT4 KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS A HATÁRTÉRSÉGBEN ÉLŐ EMBEREK HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JAVÍTÁSA
 • A kisprojekt vezető partner megnevezése: Vyšné Valice, Gregorovce
 • A kisprojekt költségvetéssel rendelkező partnerének megnevezése: Szikszó Önkormányzata
 • A kisprojekt költségvetés nélküli partnerének megnevezése: study tour helyszíneként szolgáló település, Varsány
 • A projekt kezdete: 2020. szeptember 01.
 • A projekt vége: 2021. augusztus 31.
 • A projekt költségvetése: 52.979,4 EUR
 • ERFA-hozzájárulás: 45 032,50 EUR
 • A projekt végrehajtásának helyszíne a Szlovák Köztársaság területén: Felsővály község
 • A projekt végrehajtásának helyszíne Magyarország területén: Szikszó város, Varsány község

 

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A projekt célja a két település lakossága és intézményei közötti együttműködés kialakítása a helyi erőforrásokra épülő turizmusfejlesztés területén. A két település hasonló léptékben, hasonló módszertannal indukálhatják a turizmus piacára való belépést a helyi lakosok és gazdálkodó szervezetek szakmai támogatása, képzése révén. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek, rendezvények hosszú távú együttműködést kívánnak generálni a két település, illetve annak lakossága, intézményei, vállalkozásai között, az elkészített módszertani anyagok disszeminálhatók más települések számára.  A projekt soft elemeket és a megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzését tartalmazza.

 

A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI

KOMMUNIKÁCIÓ, DISSZEMINÁCIÓ

Tanulmánykötet

A tanulmánykötetben turizmust, turizmusfejlesztést érintő általános, vagy helyi, térségi, konkrét – problémákat, negatív jelenségeket ismertető, bemutató – avagy jó példákat, jó megoldásokat ismertető, népszerűsítő témában szeretnénk rövid (maximum 6-7 oldalas) tanulmányokat, cikkeket megjelentetni.

Felhívás

Formai követelmények

Tanulmánykötet HU

Tanulmánykötet SK

Zárókonferencia

Program

Előadások

Fotók

 

A HELYI ERŐFORRÁSOK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ SZEMLÉLETFORMÁLÓ OKTATÁSI PROGRAM

Az oktatási program projektcélt támogató céljai:

 • átfogó képet adjon a turizmusról mint gazdasági tevékenységről
 • támogatást adjon a szikszói és felsővályi lakosság, intézményi szakemberek, kisvállalkozások számára turisztikai ismereteik fejlesztéséhez
 • átfogó képet szolgáltasson a turisztikai termék fejlesztéséről
 • támogatást adjon a kialakított termék piacra viteléhez
 • a programban résztvevők attitűdjében valós változás generálása – turizmustudat kialakítása
 • erősítse a szikszói és felsővályi lakosság, intézményi szakemberek, kisvállalkozások közti együttműködést, és hozzájáruljon helyi vállalkozói közösségek létrehozásához
 • a tapasztalatcsere segítségével és a projekt eredményeinek felhasználásával támogatást adjon a szikszói és felsővályi lakosság, intézményi szakemberek, kisvállalkozások számára vállalkozásuk fejlesztéséhez, a helyi turisztikai termékkínálat kialakításához, népszerűsítse a helyi erőforrások felelős és fenntartható felhasználását
 • azonnal alkalmazható gyakorlati tanácsokat, módszertani segítséget, jó példákat és aktuális információkat nyújtson a turisztikai keresleti és kínálati trendekkel kapcsolatban

Az oktatási program elemei a workshopok, a tréningek, a study tour, s ezeket támogató módszertani segédlet. A közös workshopokon a szlovák és magyar részvevők egymás turizmusfejlesztési elképzeléseit, turizmusban értelmezhető, jó helyi gyakorlatait ismerhették meg, konzultálhattak működő vállalkozások képviselőivel, szakértőkkel. A study tour-on egy kiváló magyar turisztikai gyakorlatot együtt ismerhették meg a résztvevők. A tréningeken a turisztikai termékfejlesztéshez, annak piacra viteléhez szükséges ismereteket sajátították el a résztvevők. A módszertani segédlet turizmusszakmai támogatást ad a projektrésztvevőknek, illetve bárkinek, aki turisztikai vállalkozás indításában gondolkodik, vagy éppen már turisztikai vállalkozást működtet.

Közös workshop (SK)

Program

Fotók

Közös workshop (HU)

Program

Fotók

Tréningek (HU)

Program1

Fotók 1

Program2

Fotók 2

Tréning (SK)

Program

Fotók

Közös módszertani dokumentum HU

Közös módszertani dokumentum SK

 

STUDYTOUR - KÖZÖS TAPASZTALATCSERE  A BEST PRACTISE-EK MEGISMERÉSÉRE

Program

Fotók

 

HELYI TUDÁS – HELYI TURISZTIKAI INNOVÁCIÓVERSENY

Turisztikai innovációs versenyt hirdetünk, amire új turisztikai termékötletekkel, új turisztikai piaci megoldásokkal lehet pályázni, melyek a (Szikszó vagy bármely térségi) település helyi (turisztikai) erőforrásait kreatívan használják fel, vagy már meglévő turisztikai vonzerő működését tökéletesítő vagy megújító javaslatot fogalmaznak meg.

Felhívás

Díjazott pályamunkák

 

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

A honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson