Városi hírek

Városi hírek

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe
Tájékoztató települési adó megszűnéséről

Tájékoztató települési adó megszűnéséről

Tisztelt Adózó!   Tájékoztatom, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2023. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az önkormányzati nem vethet ki adót termőföldre, a termőföld tulajdonjogára és a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra.   A 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet előírja, hogy az  önkormányzat, amely a termőföldre, termőföld tulajdonjogára vagy termőföldet terhelő, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogra települési adót állapított meg, köteles annak a 2023. adóévre jutó,  megfizetett, beszedett összegét az adóalany számára 2023. október 1-jéig visszatéríteni.   Továbbá a települési adó 2023. adóévre jutó, meg nem fizetett összegét az adóalany nem köteles megfizetni, azt az önkormányzati adóhatóság nem szedheti be.   Fentiekre tekintettel Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési adóról szóló 23/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte.   Kérem, hogy a 2023. évre megfizetett adója visszautalása céljából e tájékoztató mellékletét képező nyilatkozaton a bankszámlaszámát szíveskedjen megadni és azt Hivatalom részére soron kívül visszaküldeni.    Szikszó, 2023. augusztus 31.                                                                                                              Battáné  dr. Tóth Zita                                                                                                                         jegyző   Bankszámla nyilatkozat

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson