Képviselő-testület ülése május 30. napján (kedden) 16:00 óra - Inkubátorház nagyterme

Képviselő-testület ülése május 30. napján (kedden) 16:00 óra - Inkubátorház nagyterme

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő-testület ülése május 30. napján (kedden) 16:00 óra - Inkubátorház nagyterme

Több mint 20 napirendi pontot tárgyal Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete - a polgármester által - 2023. május 30. (kedd) 16 órara összehívott rendkívüli ülése. Szervezeti beszámolók, költségvetési kérdések és pályázati döntések több rendelet és szabályzat módosítására is sor kerül. 

testületi ülés

Meghívó (KT-Szikszó-2023-05-30-16.)

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2023. május 30. napján (kedden) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtása

            Előterjesztő: polgármester

2023. május 30. napján 16:10 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK

1./ A SIXO Tender Kft. 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

2./ A SIXO Fejlesztési Kft. 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

3./ Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőjének tevékenységéről   Előterjesztő: polgármester

4./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról

            Előterjesztő: polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

            Előterjesztő: polgármester

6./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. évről

            Előterjesztő: polgármester

7./  Szikszó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének előirányzat módosítása

           Előterjesztő: polgármester

8./Szikszó Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési zárszámadása   Előterjesztő: polgármester

9./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítása

            Előterjesztő: polgármester

10./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosítása

          Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a, „Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás megindításáról.

         Előterjesztő: polgármester

12./ Tájékoztatás a polgármester 2023. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

13./ A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár alapító okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

           Előterjesztő: polgármester

14./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés a „Szikszó Jegy” kibocsátásával kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

16./ Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) békepárti határozatának támogatása

           Előterjesztő: polgármester

17./ A Szikszó Déli Iparterület Fejlesztés, a 023/71, 023/72, 023/73, 023/74, 023/75 hrsz-ú ingatlanon Ipari park útépítés, forgalomtechnika, csapadékvízelvezetés, vízellátás, gázellátás és közvilágítás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálása

             Előterjesztő: polgármester

18./ Döntés a TOP_Plusz-1.2.2-21„Szociális célú városrehabilitáció” tárgyú felhívás keretében a „Szociális célú városrehabilitáció Szikszó városában ERFA” című nyertes projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment biztosítása, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.

              Előterjesztő: polgármester

19. Pályázati kiírása a Szikszó 026/24 hrsz.-ú , a 026/25 hrsz-ú és a 041 hrsz-ú ingatlanok  értékesítésére

              Előterjesztő: polgármester

20. Döntés a 61/2023(III.30.) számú határozat módosításáról

              Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Zárt ülés:

1./ Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező 02/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a 2132 helyrajzi számú belterületi ingatlan megvásárlásáról 3.

- Egyebek

Szikszó, 2023. május 25.                  

                       

Sváb Antal

polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson