Titkársági ügyintéző állás a városházán

Titkársági ügyintéző állás a városházán

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Titkársági ügyintéző állás a városházán

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintéző munkatársat keres, felsőfokú végzettséggel. Pályázni november 21-ig lehet.

álláspályázat

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal                            

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal működése során titkársági adminisztrációs tevékenységek elvégzése. Telefon, e-mailek fogadása, kezelése. Levelek, dokumentumok előkészítése, küldése. Nyilvántartások készítése, vezetése. Elvégzi a helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről. A jegyző napi munkájának segítése, munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása, a hivatal vezetőihez érkező vendégek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés , végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatási alap és szakvizsga megléte

- ASP szakrendszer használatának ismerete

- Loclex rendszer használatának ismerete

- Közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

- Jó kommunikációs képesség

- Pontos, precíz munkavégzés

- Kiváló együttműködő készség

- Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz

- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr. Tóth Zita jegyző nyújt, a 70/489-4511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2870-27/2022. ,valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával. A pályázó fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszó város honlapja - 2022. november 7.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

Álláspályázat a városházán

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson