Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. után történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti igényét az üzemeltető 2023. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

Kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Jelen tájékoztatóban szereplő eljárásokban az engedélyező hatóság a jegyző a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

 • a vízkivétel legfeljebb 500 m3/év,
 • a kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemély a kérelmező,
 • házi ivóvízigényt, vagy háztartási igényt elégít ki,
 • nem gazdasági célú vízigény (a víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet nem végez).

A fenti feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

MEGLÉVŐ KUTAK

 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési eljárás

Lépései:

1/a fúrt kút esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően kútfúrásra jogosult szakember által készíttetnie szükséges egy tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt (az állapotfelmérésre/kivitelezésre vonatkozó jogosultság igazolható a Magyar Agrárgazdasági Kamara által kiadott igazolással, vagy a kútfúró a szakirányú középfokú vízkútfúró végzettségét vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultságát igazoló dokumentummal – 101/2007. (XII.23.) Kvvm. rend.);

1/b ásott és vert kút esetén a tervdokumentációt a kút tulajdonosa állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása

2. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.);

3. az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz-készletet;

4. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

 

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

A megvalósult műszaki állapotra vonatkozó tervdokumentáció: fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által – ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által összeállítva:

 • fúrt kút esetén a tervdokumentációt végző személy jogosultságának igazolása
 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • helyszínrajz
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni!

 

BÍRSÁG

A jogszabály előírja, hogy amennyiben a kút létesítése 1996. július 1. után történt, és annak fennmaradása és üzemeltetése iránti igényét az üzemeltető 2023. december 31. napjáig nem nyújtja be, vízgazdálkodási bírság fizetésére köteles.

Tehát a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

ÚJ KÚT LÉTESÍTÉSE

 

Vízjogi létesítési eljárás:

Lépései:

1. fúrt kút létesítése esetén a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőzően készíttetnie szükséges egy műszaki tervdokumentációt a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró szakemberrel ásott és vert kút esetén a dokumentációt a kút tulajdonosa maga állítja össze, nem szükséges kútfúró bevonása

2. az eljáró hatóság indokolt esetben szakértőként vonja be az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot annak megállapítására, hogy „a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet”;

3. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

 

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány
 • helyszínrajz
 • ha a vízkivétel ivóvíz célú: szakhatóság (megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztálya) szakvéleménye, (ez igazolható az eljárási díj befizetésével, vagy a kiadott szakvéleménnyel) DE amennyiben az ingatlant határoló közterületen az ivóvíz-törzshálózat műszakilag elérhető, akkor saját célú ivóvízmű nem telepíthető, meglévő érvényességi ideje nem hosszabbítható, azaz a vízhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni
 • fúrt kút esetén a kútfúró szakmai végzettségének és a kútfúró berendezés megfelelőségének igazolása

(végzettség igazolására

 • szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy
 • a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása

gépek megfelelőségének igazolására: a bányafelügyelet által kiadott igazolás a gépek műszaki megfelelőségéről vagy EK megfelelőségi nyilatkozat.)

 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízilétesítmény közműveket érint.

A kút fúrása csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

A vízjogi létesítési engedély csak a kút létesítésére jogosít, használatbavételére üzemeltetési eljárás lefolytatása szükséges!

 

Vízjogi üzemeltetési eljárás

Lépései:

1. a kérelem benyújtása a szükséges mellékletekkel (41/2017. (XII.29. BM. rend.)

2. engedély kiadása vagy a kiadás megtagadása.

 

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány, fúrt kút létesítése esetén kútfúró által – ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által, a megvalósult állapotnak megfelelően (amelyen igazolja, hogy a kivitelezés a létesítési engedély szerint történt, valamint hogy a kút kialakítása úgy történt, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
 • helyszínrajz megvalósult állapotról
 • fényképfelvétel a kútról és környezetéről

 

Vízjogi megszüntetési eljárás

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már engedélyezett, de használaton kívüli vízi létesítmény szabályos eltömedékelésére.

Az engedélyezésre sor kerülhet a tulajdonos kérelmére, vagy a hatóság kötelezése alapján, amennyiben a kút vízgazdálkodási, vagy vízvédelmi érdekeket sért.

 

A jegyző eljárásához kötelezően benyújtandó:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány fúrt kút létesítése esetén vízkútfúró szakember által, ásott és vert kút esetén a kút tulajdonosa által
 • fúrt kút esetében az eltömedékelést végző személy jogosultságáról szóló igazolás (szakirányú középfokú vízkútfúró végzettség vagy szakirányú felsőfokú végzettség és kút kivitelezési jogosultság, vagy a Magyar Agrárgazdasági Kamara igazolása)
 • közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

 

Illeték:

az eljárás illetékmentes

Ügyintézési határidő:

60 nap (az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) alapján)

Vonatkozó jogszabályok

CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

évi XCIII. törvény az illetékekről

évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

 

Ügyintézés helye:

Műszaki Csoport (5. számú iroda)

Szikszói KözösÖnkormányzati Hivatal

3800Szikszó, Kálvin tér 1.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00

Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00

Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző neve:

Koncz János

Ügyintéző elérhetősége:

Tel: 46/596-451

e-mail: muszak@szikszo.hu

 

Letölthető dokumentumok:

Kérelem kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

Kérelem kút létesítési engedélyezési eljáráshoz

Kérelem kút megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson