Koncepció - stratégia - Településrendezési Terv

Koncepció - stratégia - Településrendezési Terv

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Koncepció - stratégia - Településrendezési Terv

Szikszó Város Képviselőtestülete az október 27-i ülésén elfogadta a Településfejlesztési Koncepcióját, az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és a településrendezési eszközeit - a Települlésszerkezeti Terve, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási Tervet. A dokumentumok a honlap stratégiák, koncepciók menüpontjában.

Tervezési dokumentumok

Szikszó Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

SZIKSZÓ város új

Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája elfogadásra,

Településrendezési Eszközeinek/Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ felülvizsgálata jóváhagyásra került.

A Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia határozattal került elfogadásra, a dokumentumok az önkormányzat fejlesztési tevékenységének, projekt- és pályázati aktivitásának vezérfonalát képezik.

A Településszerkezeti Terv szintén határozattal került elfogadásra, az önkormányzat településrendezési tevékenysége során kell figyelembe venni.

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási Terv rendelettel került jóváhagyásra, a településen ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek és vállalkozások számára közvetlen joghatással bír. Valamennyi ingatlan vonatkozásában rögzítésre került az építési tevékenységgel megvalósítható funkciók köre, illetve a kialakítandó telkek és épületek, építmények alábbi paraméterei:

kialakítható legkisebb telek területe

beépítési mód, építési hely

beépíthetőség maximális mértéke

zöldfelület minimális mértéke

épületmagasság

közművesítettség mértéke

A HÉSZ 2022. december 1-én lép hatályba, ezzel párhuzamosan a jelenleg hatályos 20/2011.(X.12.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Az elkészült anyagokat a honlapon áttanulmányozhatják.

Szikszó, 2022. november 10.

Tisztelettel:

                                                                       Sváb Antal

                                                                       polgármester

Kísérőlevél

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson