„KREATÍV SZIKSZÓ” - PÁLYÁZATOK

„KREATÍV SZIKSZÓ” - PÁLYÁZATOK

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

„KREATÍV SZIKSZÓ” - PÁLYÁZATOK

SZEPTEMBER 20-I BEADÁSSAL - Szikszó Önkormányzata a városmarketing programja keretében kreatív, alkotói és ötletpályázatokat hirdet az alábbi öt témában: 1. „Szikszó-kabala” - Szikszó város hivatalos kabalafigurájának megtervezése, elnevezése 2. „Szikszó-játék” - Szikszó (SIXO) közösségi, városról szóló, szellemi és vagy ügyességi társas játék ötlettervének leírása, elkészítése 3. „Szikszó-érték” - Szikszói érték, hagyomány megtalálása, leírása, vagy arra érdemes új, hagyománnyá, értékké fejleszthető ötlet megfogalmazása 4. „Szikszó-film” - Szikszó mozgásban – rövidfilm készítési pályázat Szikszóról, szikszóiakról 5. „Szikszó-sztori” - Szikszói történet – irodalmi alkotás készítése a városhoz kapcsolódó témában, bármilyen műfajban

A pályázatok célja, hogy különböző formai és tartalmi – a város múltját, jelenét, szellemiségét bemutató - meglévő értékek gyűjtésével, új értékek, alkotások teremtésével mutassuk be, ismertessük meg Szikszót, s mindezen alkotások „hasznosításával” erősítsük a városidentitást, a városszeretetet, növelve a város külső ismertségét és elismertségét is.

Az „Alkotói és ötletpályázat” kapcsolódik a SZIA-SZIKSZÓ város- és közösségépítő programhoz, versenyhez is, ösztönzi és elismeri a SZIA-közösségek, s tagjainak aktív részvételét.

A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázókat, a pályázatokat bemutatja és különböző marketingmegoldásokkal, programmal népszerűsíti. A nyertes pályázók, mint jogtulajdonosok érdekeit tiszteletben tartva a pályázatokat, azok produktumait, eredményeit – időkorlátozás nélkül – nyilvánosan is publikálja, felhasználja.

A pályázatot az Önkormányzat Kulturális, Sport és Szociális Bizottsága támogatja.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.
 

Pályázati határidő egységesen 2022. szeptember 20. éjfélig

Díjazás

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri értékeli és dönt a díjak, elismerések odaítéléséről.

A pályázati kiírásnak megfelelt valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap az eredményről. A pályázat során kategóriánként egy nyertes kerül kihirdetésre, de a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a kategóriákban több nyertest is hirdethet, és így a díj megosztásra kerülhet.

Az első helyezett díja kategóriánként 100.000 Ft. A legjobb pályázatok további díjakban, felajánlásokban részesülhetnek. A pályázat lezárultával a nyertesekkel Szikszó Város Önkormányzata felhasználási szerződést köt. Elbírálási határidő: 2022. szeptember 30. A díj átadására Szikszó Város Napján, 2022. október 8-án kerül sor.

Pályázati feltételek

Pályázatot természetes személyek nyújthatnak be. A pályázat nyelve: magyar. Pályázni minden kategóriában az elektronikus jelentkezési lap beküldésével és a pályázati anyag feltöltésével lehet, itt: https://forms.gle/TwwMgZm7kHU2L5Ct6 .

Egy pályázó több kategóriában is pályázhat és egy kategórián belül több pályázati anyagot is benyújthat, de mindegyik esetben külön-külön jelentkezési lapot kell beküldeni. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a pályamű a formai követelményeknek nem felel meg, vagy a megadott határidőn túl érkezik be, a pályázat érvénytelen.

A pályázó a pályamű beadásával kijelenti, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és a pályamunkához kapcsolódó felhasználási és engedélyezési jogaival kizárólagosan rendelkezik. A pályázó a pályamű beadásával vállalja, hogy amennyiben a kiíró nyertesnek hirdeti, a pályázati feltételekben megjelölt felhasználási szerződést megköti a kiíróval. A díj folyósításának feltétele a felhasználási szerződés aláírása. Az elnyert díjat a pályázó szabadon használhatja fel.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy valamely kategóriában nem hirdet nyertest, amennyiben a benyújtott pályázatok nem felelnek meg a zsűrizési szempontoknak.

A nem nyertes pályázók benyújtott dokumentációi a pályázat lezárultát követően 2022. október hó 15. napjáig megsemmisítésre, törlésre kerülnek

Speciális pályázati feltételek kategóriánként

1. „Szikszó-kabala”

Pályázati cél a város újabb szimbólumának, identitáselemének megalkotása, mely alkalmas a különböző kommunikációs, média és reklámfelületeken történő népszerűsítésre, ajándéktárgyakon való megjelenítésre, gyártásra.

A megtervezett kabalafiguráról minimum vázlatrajzot (A3 vagy A4 méretben) és leírást, ismertetőt kell benyújtani.

A leírásnak tartalmaznia kell a kabala elnevezését, és annak indoklását, hogy miért javasolja a pályázó ezt a figurát Szikszó – címer, logó stb. mellett - újabb szimbólumának. A kabala-figura ötlete kiindulhat a címer és logó által is használt madár-jelképből, de egészen már irányba is elrugaszkodhat.

A nyertes kabala formai kivitelezésénél, elnevezésénél a pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a felhasználás során azon módosíthasson.

2. „Szikszó-játék”

Pályázati cél szórakoztató társasjáték megalkotása, illetve olyan szabadtéri „csapatjáték” szabályainak kidolgozása, melyek tartalmas, vidám, humoros szórakozást tesznek lehetővé, s akár alkalmas lehet helyi (később szélesebb körű) nyilvános rendezvények, versenyek, bajnokságok lebonyolítására is, egyben tartalmilag és/vagy nevében is megjeleníti Szikszó (SIXO) város nevét, értékeit, jellegzetességét, történelmét stb.

A „hagyományos” társas játék megoldástól kezdve, minden digitális, online, mobil-telefonos stb. alkalmazás is szívesen fogadott.

A pályázati terv benyújtásánál pontos leírást szükséges adni, aminél az ötletgazda vállalja, hogy pályázata - díjazás esetén - adott esetben továbbfejleszthető, alakítható és/vagy kiegészíthető.

A pályázó nevet is adhat a társasjátéknak, ugyanakkor a pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a megvalósítás során azon módosíthasson.

3. „Szikszó-érték”

Pályázati cél a korábbi történeti leírásokban fellelhető, az örökölt népi hagyományok útján, akár szájról szájra terjedt, az idősebb korosztály emlékeiben megőrzött szikszói hagyományok, rendezvények, szokások, jellemző ételek, italok, játékok megtalálása, leírása, vagy a mai kor értékeit is visszatükröző új hagyományok, szokások, események kitalálása, leírása melyek alkalmasak közösségek építésére, új identitás-elemek kialakítására, a város turisztikai vonzerejének növelésére.

A leírás tartalmazza minimum a hagyomány/érték tartalmi, megvalósítási megjelenését, elnevezését, és annak indoklását, hogy miért javasolja a pályázó ezt a hagyományt/értéket.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a felhasználás során azok folyamatain, elnevezésén módosíthasson.

4. „Szikszó-film”

Pályázati cél a várost megismertető, adott esetben „rejtett”, érdekes, figyelemre méltó emberek, történetek, megőrzendő természeti, épületi-tárgyi értékek megörökítése, a város ismertségét, elismertségét növelő városmarketing célokra is felhasználható, kisfilm elkészítése.

Műfaji korlátozás nélkül bármilyen (dokumentum, történet, mese, természetfilm, fikció stb.), a várost bemutató, Szikszóról közvetlenül, vagy közvetetten szóló film egyaránt beadható.

Szabad a témaválasztás mellett az alkalmazott technika kapcsán sincs megkötés.

A film minimum 1 perces, maximum 10 perces lehet. Egyetlen megkötés, hogy 10 perces filmmel akkor lehet pályázni, ha az történetet, beszédet vagy riportot is tartalmaz.

5. „Szikszó-sztori”

Pályázati cél a városról szóló, a városhoz köthető, mesélhető, hivatalos, művészeti, közösségi, marketing célú rendezvényeken, kiadványokban, alkotásokban is felhasználható irodalmi művek születése.

A beadásra kerülő mű Szikszó városról, múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a szikszói emberekről szóló valós, vagy kitalált történet, szépirodalmi, prózai és verses műfajban készült alkotás egyaránt lehet.

Eredeti, korábban még nyilvánosan nem publikált alkotás nyújtható be.

További információk

jelentkezési, technikai, jogi feltételek, információk elérhetőek a www.szikszo.hu honlapon és a https://www.facebook.com/Szikszo.varoshaza oldalon.

Közvetlen érdeklődés, kérdések, konzultáció: Dr. Piskóti István alpolgármester, piskoti.istvan@szikszo.hu; Gecsei Anikó, városmarketing-menedzser gecsei.aniko@szikszo.hu;

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson