Ülésezik a Képviselő Testület

Ülésezik a Képviselő Testület február 14-én 16 órától

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Ülésezik a Képviselő Testület február 14-én 16 órától

A Képviselő Testület az Inkubátorházban tartandó nyílvános ülésén február 14-én 16 órától, a több mint egy tucatnyi napirendi pont között Szikszó 2024. évi költségvetése mellett, a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának feltételeit, s számos intézményi és szervezeti beszámolót is tárgyal.

Szikszó

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2024. február 14. napján (szerdán) 16:00 órára az Inkubátorház házasságkötő-termében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása

            Előterjesztő: jegyző

2024. február 14. napján 16:30 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő‑testületének ülése

Nyílt ülés:

1./ A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

3./ A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

4./ A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

5./ A Szikszói Football Club beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: elnök

6./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

            Előterjesztő: polgármester

7./ Szikszó Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elfogadása     

Előterjesztő: polgármester

8./ Az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 5/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

            Előterjesztő: polgármester

9./ A polgármester 2024. évi szabadságütemezésének jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módjáról

            Előterjesztő: polgármester

11./ Döntés a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról

            Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő költségelvű bérlakás meghirdetésével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

13./ A Szikszó Város Önkormányzat tulajdonát képező Szikszó 023/93. helyrajzi számú ingatlanból 1 ha terület értékesítésére beérkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában

            Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2024. február 9.                  

                       

Sváb Antal sk.                                   polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson