Talajterhelési díj

Talajterhelési díj

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Talajterhelési díj

Az  eljárás jogi alapja:
-    A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
-    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
-    Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (IX.9.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli  azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége

A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3

A talajterhelési díj mértéke:

Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett 2007. évben a megállapított talajterhelési díj 75 %-át, 2008. évben 90%-át, 2009. évben pedig 100%-át köteles megfizetni.

Bevallás benyújtásának határideje: 

-    a tárgyévet követő év március 31.

Befizetési határidő: 

-    a tárgyévet követő év március 31. A talajterhelési díjat Szikszó Város Önkormányzat  talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

Díjkedvezmény:

- A kibocsátót 50 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 22.800 Ft-ot, egyedülélő esetében a 22.800 Ft-ot

-A kibocsátót 40 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 22.800 Ft-ot, de nem éri el a 25.650 Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 22.800 Ft-ot de nem éri el a 31.350 Ft-ot,

-A kibocsátót 30 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, , amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 25.650 Ft-ot, de nem éri el a 28.500 Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 31.350 Ft-ot de nem éri el a 39.900 Ft-ot,

-A kibocsátót 20 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 28.500 Ft-ot, de nem éri el a 31.350 Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 39.900 Ft-ot de nem éri el a 48.450 Ft-ot,

-A kibocsátót 10 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 31.350 Ft-ot, de nem éri el a 34.200 Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 48.450 Ft-ot de nem éri el a 57.000 Ft-ot,

-A család, egyedülélő, egy főre eső jövedelem fogalmak alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

-A Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján mentességben részesül az az ingatlantulajdonos, aki a szennyvízépítés tervezésekor és/vagy kivitelezésekor dokumentummal igazolhatóan hátrányt szenvedett (a többi ingatlanhoz viszonyítva) egyazon építési szakaszban.

- Mentességben részesülhetnek a szennyvíz gerincvezetékre történő csatlakozási pontok kiépítéséig a talajterhelési díjfizetési kötelezettséggel érintett, a rendelet 1. számú függelékében feltüntetett ingatlanok az alábbiak szerint:

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól határozatlan ideig tartó mentességben részesülő ingatlanok helyrajzi szám szerint:

0152/1, 0154/3, 290, 289, 283/3, 283/4, 283/2, 283/5, 281, 245, 272, 271, 268, 269, 2013/2, 2018/3, 4439/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól 2022. december 31. napjáig mentességben részesülő ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1513/2, 1446/1, 1507, 1449, 1454, 1492, 1455, 1487, 1486, 1482/2, 1481/A/1, 1481/A/2, 1470, 1480

A mentességgel kapcsolatos kérelmekről a jegyző dönt.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson