Letelepedési támogatás

Tájékoztató a letelepedési támogatásról

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Tájékoztató a letelepedési támogatásról

Tájékoztatom a T. lakosságot, hogy Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és elfogadta a letelepedési támogatásról szóló 4/2020.(II.14.) számú helyi önkormányzati rendeletét. A rendelete értelmében az önkormányzat segíteni kívánja a Szikszó városában letelepedni kívánó személyeket.

 

A letelepedési támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, amely a Szikszó város közigazgatási területen belül (belterületen) található, legalább víz, villany, csatorna közművel, és útcsatlakozással ellátott, önálló helyrajzi számon nyilvántartott

- új lakás (alapterület legfeljebb 90 m2), családi ház (alapterület legfeljebb 250 m2) építéséhez,

- használt lakás (alapterülete legfeljebb 90 m2), vagy családi ház (alapterülete legfeljebb 250 m2) vásárlásához vehető igénybe, mely ingatlanok vételára nem haladhatja meg a 25 millió forintot.

 

A támogatás iránti kérelem

 

     1.lakás, családi ház építése esetén az építésügyi hatóság – az építés megkezdésének bejelentéséről szóló – tájékoztatásától számított 90 napig,

     2.lakás, családi ház vásárlása esetén adásvételi szerződés birtokában legkésőbb a szerződéskötést követő 90 napig
nyújtható be.

 

A támogatás összege építés esetén 1.000.000.-Ft, vásárlás esetén 500.000.-Ft.

 

A támogatás iránti igényt házastársak, élettársi nyilatkozat elektronikus nyilvántartásban bejegyzett élettársak, gyermeküket egyedállóként nevelő szülők, egyedülállók nyújthatnak be, amennyiben ők a vásárlást vagy az építést követően lesznek a támogatott ingatlan tulajdonosai.

 

Letelepedési támogatás nyújtásához szükséges dokumentációk:

 

 • Kérelem (formanyomtatvány)         
 • Személyi adatok igazolására vonatkozó dokumentációk
 • Az 1 főre jutó nettó jövedelemről szóló igazolás (haladja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeres összegét (42.750.- Ft)
 • Teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban foglalt nyilatkozat a rendelet 3. § (5) bekezdés 1. pontja szerinti kötelezettségvállalásokról (legalább 8 évig Szikszó az állandó lakóhely)
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított okirat a 180 napos folyamatos biztosítási jogviszony meglétéről
 • Iskolai végzettség igazolására: legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők bizonyítványok egyszerű másolata
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított okirat köz-tartozásmentesség igazolásáról
 • Új lakóingatlan építése esetén a bejelentéshez kötött építési tevékenységről szóló bejelentés igazolása
 • Használt lakóingatlan vásárlása esetén az ingatlan adás-vételére vonatkozó szerződés
 • Igazolás, hogy a kérelmezőknek az önkormányzattal, az önkormányzat intézményeivel szemben lejárt tartozása vagy adóhátraléka nincs
 • Hitel és pénzkölcsön nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a pénzintézet által kiállított hitelígérvény
 • Családi állapot igazolása ((Pl.: házassági anyakönyvi kivonat, élettársi jogviszony igazoló közjegyzői okirat, bírósági ítélet, gyámügyi okirat)
 • A kérelmet a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800. Szikszó, Kálvin tér 1.) lehet benyújtani a rendelet mellékletében található formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben feltüntetett mellékleteket is.

 

Szikszó, 2021. március                         Sváb Antal sk., polgármester

 

Tájékoztatás a letelepedési támogatásról letöltés 

 

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson