Rendkívüli szünet a bölcsődében - Meghosszabbítva

Rendkívüli szünet a bölcsődében - Meghosszabbítva

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Rendkívüli szünet a bölcsődében - Meghosszabbítva

A nemzeti köznevelésról szóló 201 1. évi CXC, törvény (továbbiakban:Nkt.) § (5) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, továbbá a koronavírus okozta megbetegedések megelőzése érdekében a §zikszói Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátást nyújtó intézményegységében - a 202l. október 27. napján elrendelt rendkívüli szünetet 202l. november 8. napjától 2021. november l4. napjáig meghosszabbítom.

A Pillangó és a Nefelejcs óvodai csoportban november 8 és 12 között rendkívüli szünet.

Rendkívüli szünet a bölcsődében - Meghosszabbítva

INDOKLÁS

Az Nkt. 30. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más e|hárithatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézrnény működése nem lehetséges, a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett, rendkívüli szünetet rendel el. Az új koronavírus okozta járvány terjedésének lassítása, a további megbetegedések megelőzése érdekében a bölcsődei ellátást végző intézményegységben továbbra is indokolt a szünet elrendelése. Fentiek alapján a Szikszó város közigazgatási területén működó bölcsődei intézményegységnél - a fenntartó egyidejű értesítése mellett - rendkívüli szünet meghosszabbítását rendelem el a rendelkező részben foglaltak szerint.

Szikszó, 2021. november 4 .                             

                                                                                                                                               Battáné dr. Tóth Zita 

                                                                                                                                                            jegyző

Óvodai rendkívüli szünet

 

Határozat a rendkívüli szünet meghosszabbításáról ITT

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson