Rendkívüli szünet 2021.10.28.-2021.11.07.

Rendkívüli szünet a bölcsődében 2021.10.28.-2021.11.07.

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Rendkívüli szünet a bölcsődében 2021.10.28.-2021.11.07.

A nemzeti köznevelésról szóló 201 1. évi CXC, törvény (továbbiakban:Nkt.) § (5) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörömben eljiirva, továbbá a koronavírus okozta l megbetegedések megelőzése érdekében a §zikszói Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátást nyújtó intézményegységében - rendkívüli szünetet rendelek el 2021. október 28. napjától 2021. november 7.

Rendkívüli szünet 2021.10.28.-2021.11.07.

 INDOKLÁS

Az Nkt. 30. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha rendkívüli időjárás, járvány jáig. csapas vagy más e|hárithatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézrnény lehetséges, a településre kiteIl'edó veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó értesítése mellett, rendkívüli sziilretet rendel el. Az új koronavírus okozta jtirvárry te{edésének lassítása, a további megelózése érdekében a bölcsődei ellátást végző intézrrrenyegységben indokolt a szünet elrendelése. Fentiek alapján a Szikszó város közigazgatási területén működó bölcsődei intézményegységrrél - a fenntartó egldejű értesítése mellett - rendkívüli szünetet el a rendelkező részben foglaltak szerint.

Szikszó, 2021. október 27 .                             

                                                                                                                                               Battáné dr. Tóth Zita 

                                                                                                                                                            jegyző

 

Határozat a rendkívüli szünet elrendeléséről ITT

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson