Pályázat hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat hatósági ügyintéző munkakörre

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Pályázat hatósági ügyintéző munkakörre

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

állásajánlat

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános hatósági igazgatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat, valamint a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységével és működésével kapcsolatos feladatok ellátása. Anyakönyvi hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálozással, névváltozási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása, anyakönyvi eseményeken való közreműködés. Az elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) munkavégzés. A Hivatal működése során titkársági adminisztrációs tevékenységek elvégzése. Telefon, e-mailek fogadása, kezelése. Levelek, dokumentumok előkészítése, küldése. Nyilvántartások készítése, vezetése. Elvégzi a helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről. A jegyző napi munkájának segítése, munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása, a hivatal vezetőihez érkező vendégek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Főiskola, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés , végzettség.

Anyakönyvi szakvizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási alap és szakvizsga megléte,  ASP szakrendszer használatának ismerete, Loclex rendszer használatának ismerete, Közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Jó kommunikácóis képesség, Pontos, precíz munkavégzés, Kiváló együttműködő készség, Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása, Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr. Tóth Zita jegyző nyújt, a 70/489-4511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/33-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával. A pályázó fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszó város honlapja - 2023. január 13.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2023. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023.01.14.

hatósági ügyintéző állás-pályázat

ifjúsági

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson