Óvodapedagógus állás Szikszón

Óvodapedagógus állás Szikszón

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Óvodapedagógus állás Szikszón

A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkakör betöltésére pályázatot hirdet. A benyújtás határideje: 2022. június 30. A munkakör legkorábban 2022. augusztus 29. napjától tölthető be.

Óvodapedagógus állás Szikszón

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64.
A munkakörbe tartozó feladatok: óvodapedagógusi munkaköri leírása alapján
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•       szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló okmányok,
•       erkölcsi bizonyítvány,
•       hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez, kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.
augusztus 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piskótiné Gyöngyösi Ivetta nyújt a 30/628 37 28-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•       Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: ÓV/61-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
•       Elektronikus úton Piskótiné Gyöngyösi Ivetta részére a titkarsag@szikszoovi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.szikszoovi.hu honlapon szerezhet.

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson