Magánfőzés, desztillálóberendezés bejelentése

Magánfőzés, desztillálóberendezés bejelentése

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Magánfőzés, desztillálóberendezés bejelentése

T Á J É K O Z T A T Ó

a magánfőző tulajdonát képező desztillálóberendezés bejelentéséről, valamint a magánfőzött párlat utáni adóbevallásról.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:Jöt.) egyes rendelkezései.

A Jöt. szerint magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

 A Jöt. 5. § (9) bekezdése alapján 2015. január elsejétől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, adóbevallásával és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben 2015. január elsejét megelőzően történt a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelenést. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

A magánfőző az előállított, magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig - együtt - teljesíti (első ízben: 2016. január 15.) a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző a tárgyévben nem állított elő magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1.000.-Ft, amelyet a magánfőző fizet meg és a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről és a bevallásról a teljesítést követő hónap 15. napjáig értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Az alkoholtermék-adóraktár részére történő értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni a párlatok számára meghirdetett versenyen a bejelentésről és a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

Az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson