Képviselő Testületi ülés szeptember 1-én 17 órakor

Képviselő Testületi ülés szeptember 1-én 17 órakor

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testületi ülés szeptember 1-én 17 órakor

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 01. napján (szerdán) 17:00 órától ülésezik az Inkubátorház nagytermében.

Szikszói hangulat és szelfipont

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

2./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

3./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

4./ Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet megalkotása

            Előterjesztő: polgármester

5./ A talajterhelési díjról szóló 17/2015.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

6./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2016.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

7./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évre engedélyezett csoportlétszámának módosítása

            Előterjesztő: polgármester

8./ Szikszó és térsége víziközmű rendszer 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés a Képviselő-testület által hozott, „Szikszó Jegy” kiadásáról szóló 146/2021.(VII.19.) számú határozat módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés szolgáltatási szerződés kötéséről a Packeta Hungary Kft. szolgáltatóval

            Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

 

1./ Döntés a Gedeocent Kft.-vel történő peren kívüli megállapodásról

            Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés az Infraglass Kft. és Bonhause Kft. üzletrésze megszerzésére vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásról

            Előterjesztő: polgármester

3./ A 125/2021.(VI.14.) számú határozat módosítása

            Előterjesztő: polgármester

4./ Döntés a Szikszó belterület 98/2/A/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatban

            Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés a 3800 Szikszó, Kassai u. 59/B Fsz/ C szám alatti szociális lakásbérleti jogviszonyának felmondásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2021. augusztus 27.

 

                                                                                                 Sváb Antal sk.

                                                                                                  polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson