Képviselő Testületi ülés és közmeghallgatás november 28-án

Képviselő Testületi ülés és közmeghallgatás november 28-án

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testületi ülés és közmeghallgatás november 28-án

A város polgármestere Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörében 2023. november 28. napján (kedden) 17:00 órára az Inkubátorház Házasságkötő termébe összehívta. Képviselő-testület 18.00 órától ugyanitt közmeghallgatást is tart.

testületi

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK: Nyílt ülés:

1./A Védőnői Szolgálat 2022. évi beszámolójának elfogadása - Előterjesztő: polgármester

2./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló, valamint a 2023/2024. évi munkatervének elfogadása - Előterjesztő: polgármester

3./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról - Előterjesztő: polgármester

4./ Igazgatási szünet elrendelése a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban - Előterjesztő: jegyző

5./ Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló helyi önkormányzati rendelet elfogadása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának átvállalásáról szóló helyi önkormányzati rendelet elfogadása - Előterjesztő: polgármester

6./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2021.(IX.2.) önkormányzati rendelet módosításáról - Előterjesztő: polgármester

7./ 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása - Előterjesztő: polgármester

8./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása - Előterjesztő: jegyző

9./A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok eredményének megállapítása - Előterjesztő: bizottsági elnök

10./ Döntés a Szikszó Város közigazgatási területének dél-keleti lakóövezetét érintő sebességkorlátozásról - Előterjesztő: polgármester

11./ Tájékoztatás a polgármester 2023. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban - Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés a „Helyi piac kialakítása Szikszón” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról - Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a „Sport és szabadidős létesítmények fejlesztése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról - Előterjesztő: polgármester

14./ A helyi rendőrőrs épületére vonatkozó ingyenes tulajdonba adással egybekötött csereügylet megkötéséről szóló 43/2021. (III.08.) K.T. számú határozat módosításáról - Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés: döntések az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások meghirdetésével és ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban

18:00 Közmeghallgatás

A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a polgármester és a testület beszámol a tevékenységeiről és céljairól. A közmeghallgatáson a  helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson