Képviselő testületi ülés - október 25. 17.óra

Képviselő testületi ülés - október 25. 17.óra

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő testületi ülés - október 25. 17.óra

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörénél fogva 2021. október 25. napján (hétfőn) 17:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülését Sváb Antal polgármester összehívta.

Szikszó

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

Nyílt ülés:

1./Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

2./„A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást segítő Szikszói Ipari Park kialakítása” című TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú pályázatban szereplő műszaki ellenőri feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása (az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előterjesztő: polgármester

3./A „Vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást segítő Szikszói Ipari Park kialakítása” című TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú pályázaton belül nyilvántartott projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: polgármester

4./ ”Szikszó Város LED-es közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv” elkészítésre benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

5./ Szikszó város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, új Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése – előzetes adatkérési és tájékoztatási eljárás, környezeti értékeléssel kapcsolatos véleménykérés, illetve a partnerségi egyeztetés lezárásáról

Előterjesztő: polgármester

 

Zárt ülés:

1./Döntés Szikszó, Alsópincesor 21. szám alatti 65 m2 szakember jellegű bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

2./Döntés Szikszó, Bethlen G. út 5. 2/1. szám alatti 38 m2 szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

3./Döntés Szikszó, Kassai út 59/B. fsz. C szám alatti 51.86 m2 szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

 

KT ülés meghívó - 10-25

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson