Képviselő-testület ülése június 29. napján (csütörtökön) 16:00 óra - Inkubátorház

Képviselő-testület ülése június 29. napján (csütörtökön) 16:00 óra - Inkubátorház

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő-testület ülése június 29. napján (csütörtökön) 16:00 óra - Inkubátorház

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. június 29. napján (csütörtökön) 16:00 órakor tartja az Inkubátorház házasságkötő termében.

Képviselő-testület ülése június 29. napján (csütörtökön) 16:00 óra - Inkubátorház

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2023. június 29. napján (csütörtökön) 16:00 órára az Inkubátorház házasságkötő termében tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ A SIXO Tender Kft. 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

2./ A SIXO Fejlesztési Kft. 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: polgármester

3./ Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylésére

            Előterjesztő: polgármester

4./ Döntés a köztisztaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés megkötéséről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

            Előterjesztő: polgármester

5./ Szikszó Város Önkormányzatának a lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 4/2023.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés a Szikszó Déli Iparterület „A” jelű bekötő útjához csatlakozó 3. sz. főút csomópontjának fejlesztése, kerékpárút kiépítése és elektromos infrastruktúra fejlesztés építési beruházásra vonatkozó Kbt. harmadik része szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés a TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00074 azonosító számú „Szikszó városában környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó környezeti állapotfelmérés elvégzésére vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

8./ A Szikszó külterület 026/25 helyrajzi számú, 026/26 helyrajzi számú és a 041 helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

            Előterjesztő: polgármester

9./ Döntések a Szikszó külterület 023/68 hrsz. alatti ingatlanon történő telephelyek létesítésének engedélyezéséről

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a 3800 Szikszó, II. Rákóczi F. u. 6. szám alatti szociális jellegű lakás bérleti jogviszonyának felmondásáról

            Előterjesztő: polgármester

11./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre engedélyezett csoportlétszámának módosítása

            Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés díszsírhely adományozásáról szikszói, díszpolgári címmel rendelkező lakos részére  

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés az Összefogás Abaújért Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről

            Előterjesztő: polgármester

14./ Döntés a SZIK-SZÓ újság szerkesztéséért történő megbízási díj megállapításával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

15./ Döntés a „Helyi piac kialakítása Szikszón” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás visszavonásáról

Előterjesztő: polgármester

16./ Az alpolgármester lemondásának tudomásul vétele, új alpolgármesterek választása, új bizottsági tagok választása

            Előterjesztő: polgármester

17./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021 (VI.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Zárt ülés:

1./ Döntés letelepedési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2023. június 26.                  

                       

  Sváb Antal

 polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson