Képviselő Testület ülése 2022. február 14. 17 órakor

Képviselő Testület ülése 2022. február 14. 17 órakor

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testület ülése 2022. február 14. 17 órakor

A Képviselő Testület ülése 2022. február 14. 17 órakor többek között a város 2022 évi költségvetését is tárgyalja. 

Szikszó

M E G H Í V Ó

 

 

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2022. február 14. napján (hétfőn) 17:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

 

2022. február 14. napján 17:15 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

 

1./ A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

3./ A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

4./ A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

            Előterjesztő: polgármester

6./ Szikszó Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása      Előterjesztő: polgármester

7./ A polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

8./ A Szikszó, külterület 016/20 hrsz-ú ingatlan közérdekű célra történő részleges kisajátítása

            Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módjáról

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a 13/2022.(I.27.) számú határozat módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

11./ Tájékoztatás az „Új iparterület kialakítása Szikszón a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a foglalkoztatás elősegítése céljából” című TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00007 azonosító számú pályázatban a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására benyújtott ajánlatok elbírálásának eredményéről.

            Előterjesztő: polgármester

12./ Az „Ipari park kialakítása Szikszó Város versenyképességének növelésére” című TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00020 azonosító számú pályázatban szereplő marketing, kommunikációs szolgáltatások biztosítására benyújtott ajánlatok elbírálására

            Előterjesztő: polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

1./ Döntés a 045/41 hrsz.-ú ingatlan 419/25468-od részének megvásárlásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2022. február 8.                  

                       

                Sváb Antal sk. 

                 polgármester 

 

Testületi meghívó 2022-02-14

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson