Képviselő Testület ülése: 2021. november 29. 17 óra

Képviselő Testület ülése: 2021. november 29. 17 óra

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testület ülése: 2021. november 29. 17 óra

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 29. napján (hétfőn) 17:00 órakor az Inkubátorház nagytermében tartja következő nyílvános ülését. Több, mint két tucat téma vár megtárgyalásra.

Templomtorony órája

M E G H Í V Ó

 

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2021. november 29. napján (hétfőn) 17:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

Nyílt:

1./ Szikszó város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: rendőrkapitány, rendőrőrs parancsnok

2./ Beszámoló a Bethánia Szeretetotthon 2020. évben végzett munkájáról

            Előterjesztő: intézményvezető

3./A Védőnői Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4./ A SIXO Tender Kft. 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: ügyvezető

5./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkáról

Előterjesztő: polgármester

6./ A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló, valamint a 2021/2022. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: polgármester

7./ A Köztemető üzemeltetője által 2021. évben végzett munkáról szóló beszámoló elfogadása /Előterjesztés későbbiek folyamán kerül kiküldésre/

Előterjesztő: polgármester

8./ Belső ellenőrzési terv elfogadása a 2022. évre vonatkozóan

            Előterjesztő: polgármester

9./ Döntés rövid lejáratú hitel igénybevételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

10./ Igazgatási szünet elrendelése a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban

Előterjesztő: jegyző

11./ Tájékoztatás a polgármester 2021. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

12./ A Szikszó belterület 1518/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett kereskedelmi tevékenység megszüntetése

            Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című felhívásra pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: polgármester

14./ A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című pályázat kapcsán a 3800 Szikszó, Bolt u. 23., 1497. Hrsz. alatti ingatlanon meglévő épületállomány felmérése és a két tervezési területen (1497 hrsz és 1492 hrsz) helyi élelmiszerpiac kialakításának, illetve ahhoz szükséges infrastruktúra tervezésére, szükséges engedélyek beszerzésére benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

15./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázatok eredményének megállapítása /Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság 2021. november 25. napján tartja ülését, mely keretében értékeli a beérkezett pályázatokat. Az előterjesztés november 26. napján kerül kiküldésre./

Előterjesztő: bizottsági elnök

16./ Döntés a Képviselő-testület által hozott, „Szikszó Jegy” kiadásáról szóló 146/2021.(VII.19.) számú határozat módosításáról

Előterjesztő: polgármester

17./ A 3800 Szikszó, Kassai u. 59/B. fsz. C szám alatti önkormányzati „szociális” bérlakás bérleti jogának meghirdetése

Előterjesztő: polgármester

18./ A Szikszói Városi Sportcsarnok rekonstrukciójához kapcsolódó térelválasztó függönyök kivitelezésére benyújtott ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

19./ Tájékoztatás a Szikszói Városi Sportcsarnok rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: polgármester

20./ A 39/2020.(III.14.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről, a Rákóczi Leader VP6-19.2.1.-72-5-17 azonosító számú „Hagyományőrző, társadalmi összetartozást erősítő programok szervezése” című felhívásra benyújtott pályázat visszavonásáról

Előterjesztő: polgármester

21./ Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Előterjesztő: polgármester

22./ A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2021.(XI.18.) Korm. határozatban, majd az azt módosító 1560/2021.(VIII.5) Korm. határozatban szereplő szikszó ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása /Az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra/

Előterjesztő: polgármester

 

Zárt:

1./Döntés Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 6. szám alatti 89,7 m2 szociális bérlakás bérbeadásával kapcsolatban

Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2021. november 24.

 

                                                                                               Sváb Antal sk.

                                                                                               polgármester

Meghívó - napirendek 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson