Képviselő Testület ülése - február 15. 16 óra

Képviselő Testület ülése - február 15. 16 óra

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testület ülése - február 15. 16 óra

Képviselő Testület ülése - február 15. 16 óra, az Inkubátorház nagytermében, ahol többek között a város 2023 évi költségvetésének vitájára is sor kerül.

Szikszó

Meghívó- KT ülés - 2023-02-15

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2023. február 15. napján (szerdán) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONT:

1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

            Előterjesztő: jegyző

2023. február 15. napján 16:15 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő‑testületének ülése

1./ A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke

3./ A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

4./ A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

            Előterjesztő: polgármester

6./ Szikszó Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása      Előterjesztő: polgármester

7./ A polgármester 2023. évi szabadságütemezésének jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módjáról

            Előterjesztő: polgármester

9./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet elfogadásáról

            Előterjesztő: polgármester

10./ Döntés a Szikszó, külterület 024/4, 025/7 és 025/11 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában telekalakítási megállapodás megkötéséről

            Előterjesztő: polgármester

11./ Pályázati felhívás a Szikszó 023/68 hrsz. alatt megépülő „B” jelű csarnok bérbeadására

Előterjesztő: polgármester

12./ Döntés a Szikszó külterület 023/68 hrsz. alatt ingatlanon történő telephely létesítésének engedélyezéséről.

Előterjesztő: polgármester

13./ Döntés az RRF-1.1.2-21-2022-00094 projektazonosító számú, „Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón” című projekt megvalósításához szükséges felelős akkredidált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról.

          Előterjesztő: polgármester

14./ A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1 Élhető települések” című felhívás keretében megvalósuló, „Sport- és szabadidős létesítmények fejlesztése Szikszón” című projekt, megvalósításához szükséges az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés a Szikszó, Kassai út 59/A. 1/4. bérlakás bérleti jogviszonyának felmondásáról

            Előterjesztő: polgármester

- Egyebek

Szikszó, 2023. február 10.                

                       

                Sváb Antal, polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson