Január 31. 16 óra - nyilvános képviselő testületi ülés

Január 31. 16 óra - nyilvános képviselő testületi ülés

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Január 31. 16 óra - nyilvános képviselő testületi ülés

Január 31. 16 óra - nyilvános képviselő testületi ülés, ahol többek között az új helyi piac építéséről, a lakossági LED-csreprogramhoz történő csatlakozásról is szó lesz.

KTÜ-23-0131

M E G H Í V Ó

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2023. január 31. napján (kedden) 16:00 órára az Inkubátorház Házasságkötő termében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

KTÜ-23-01-31-meghívó

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

            Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról lakossági LED- csereprogram megvalósítása érdekében

            Előterjesztő: polgármester

3./ Döntés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” tárgyában a „Helyi piac kialakítása Szikszón” című nyertes projekt kapcsán támogatási előleg lehívásáról

            Előterjesztő: polgármester

4./ Döntés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” tárgyában a „Helyi piac kialakítása Szikszón” című nyertes projekt megvalósításához szükséges felelős akkredidált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról.

           Előterjesztő: polgármester

5/ Döntés a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című VP6-7.2.1.1-20 kódszámú a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” tárgyában a „Helyi piac kialakítása Szikszón” című nyertes projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról.

Előterjesztő: polgármester

6/ Tájékoztatás A „Szikszó Városi Sportcsarnok korszerűsítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti – nemzeti eljárásrendbe tartozó – hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött vállalkozási szerződés módosításáról.

Előterjesztő: polgármester

7./ Döntés a VP6-19.1.-72-8-21 kódszámú a „Helyi közösségi és gazdaságfejlesztések támogatása”című felhívásra „Plázsnyitó és Gyermeknap 2023” címmel történő pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés a VP6-19.1.-72-8-21 kódszámú a „Helyi közösségi és gazdaságfejlesztések támogatása”című felhívásra „Szikszói nyári rendezvénysorozat  2023” címmel történő pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1./ Döntés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása tárgyában

            Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a ingatlanok megvásárlásáról

            Előterjesztő: polgármester

Egyebek

Szikszó, 2023. január 26.                                  

                Sváb Antal sk.

                polgármester

 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson