Gázkedvezmény igénylése

Gázkedvezmény igénylése

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Gázkedvezmény igénylése

A többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kaphatnak gázt egy kormányrendelet szerint. Ehhez kérelmezni kell a hatósági bizonyítványt a település jegyzőjétől. Fontos, hogy csak azon lakásokra kérjék a hatósági bizonyítványt, amelyek a szabályoknak megfelelnek. Jogosulatlan igénybevétel esetén ugyanis a szolgáltatónak a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolnia.

Gázkedvezmény igénylése

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségek gázkedvezményének igényléséről

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló259/2022. (VII. 21.) Korm.rendelet(továbbiakban Korm.rendelet) 2022. szeptember 10. napjától hatályos 7/A. §-a megteremtette annak lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

 

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik – olyan társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

 

Korm.rendelet 7/A. § (1) bekezdés: „Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról”.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztást mértékig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 105. §- a szerinti lakás meghatározásának.

 

Az OTÉK 105. §-a szerinti: „a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

 

Tehát hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. az ingatlan ne minősüljön társasháznak, lakásszövetkezetnek,     

2. az ingatlanon belül 2, 3, vagy 4 darab (az OTÉK 105. §-a szerinti) önálló lakás legyen,

3. a kérelmet a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a Szikszói KözösÖnkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, Battáné dr Tóth Zita jegyzőnek címezve (Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

 

A kérelem benyújtása történhet

- postai úton a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.címre,

- személyesen ügyfélfogadási időben a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.), Krajnyákné dr. Sebestyén Csilla hatósági ügyintézőnek,

- e-papíron.

 

NAGYON FONTOS, hogy csak azon lakásokra kérjék a hatósági bizonyítványt, amelyek a fenti szabályoknak megfelelnek.

 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

1. kérelmező neve, címe, anyja neve, születési helye, ideje, személyi igazolvány száma, telefonszáma, e-mail címe

2. a kérelem tárgyát: hatósági bizonyítvány kiállítása a 259/2022. (VII. 21.) Korm.rendelet 7/A. § szerinti kedvezményes földgáz többletmennyiség igénybevétele céljából

3. a kérelem tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma, pontos címe,

4. büntetőjogi és kártérítési felelőssége tudatában tett nyilatkozata a kérelmezőnek, hogy az ingatlanon 2, 3 vagy 4 darab, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás található

5. a lakás rendeltetési egységekről készült alaprajz vázlat

6. nyilatkozat, hogy az ingatlanon 1 darab gázmérő található

 

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

 

A Korm.rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.

 

A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt.

 

Ha a földgázszolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, akkor ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében a jegyző felé jelzi.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az ellenőrzési eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, akkor az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson