Folyószámla ügyintézés

Folyószámla ügyintézés

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Folyószámla ügyintézés

Az eljárás jogi alapja:
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

Az adóhatóság az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a túlfizetés összegéről október 31-ig az adózók részére értesítést ad ki.

Ha az adóhatóság az adóst terhelő tartozás mellett túlfizetést is nyilvántart, végrehajtási cselekményként az átvezethető túlfizetés összegét az általa nyilvántartott tartozásokra elszámolhatja és ezzel egyidejűleg az adóst értesíti. Túlfizetés esetén az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adónemre, fizetési kötelezettségre számolja el.

Ha az adózónak adótartozása nincs és adóbevallásainak eleget tett rendelkezhet a túlfizetés visszatérítéséről. Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha az adózónak nincs általa nyilvántartott tartozása és adók módjára behajtandó köztartozása.
Az önkormányzati adóhatóság az általa felülvizsgált, az adózót megillető adó-visszaigénylést, az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, az adózó nyilatkozatában vagy más adóhatóság megkeresésében közölt tartozás összegéig visszatarthatja. A visszatartásról az adózót az adóhatóság végzéssel értesíti. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson