Felmérés barnakőszén szükségletről

Felmérés barnakőszén szükségletről

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Felmérés barnakőszén szükségletről

A lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítása céljából megkezdődött a háztartások barnakőszén igényének felmérése. Aki ilyen tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és helyi lakos, adatlap kitöltésével jelezheti igényét az önkormányzat felé 2022. szeptember 29-ig.

Felmérés barnakőszén szükségletről

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek, ugyanakkor - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A valós segítséget jelentő megoldás előkészítéséhez szükséges a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése, melynek végrehajtásával az önkormányzatok kerültek megbízásra.

 

Csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelezhetik igényüket, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan várhatóan felhasználni szükséges barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve).

 

Lakossági igénybejelentés feltételei:

- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,

- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet. 

 

Barnaszén igény bejelentése a mellékelt nyomtatvány kitöltésével történik, amit szíveskedjenek a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni, vagy küldjék el e-mailen a titkar@szikszo.hu címre.

Az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány benyújtási határideje:

2022. szeptember 29. napja 16.00 óra

 

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Tájékoztató letöltése

Beküldendő adatlap letöltése

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson