Építményadó ügyintézés

Építményadó ügyintézés

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Építményadó ügyintézés

Az eljárás jogi alapjai:

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Szikszó Város Önkormányzatának 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a követő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg, kivéve, ha az építmény az év első felében megszűnik (lebontják, megsemmisül), mert akkor a második félévre szóló adókötelezettség megszűnik.


Az adó alanya:

Az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adatbejelentés teljesítése:

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

Az adó évi mértéke: az adóalap után 300.-Ft/m2

Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

Az adó megfizetése:
Az adót félévenként két egyenlő részletben: 

- március 15-ig
- szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adót Szikszó Város Önkormányzat építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

 Mentes az építményadó alól

- a szükséglakás,

- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,

- az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, illetve a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,

- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson