Bursa Hungarica pályázati felhívás

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Bursa Hungarica pályázati felhívás

Szikszó Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2022. évre

aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan

 

Szikszó Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022. évre:

- felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére („A” típusú pályázat), valamint
-  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.)

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

 

Bővebb információk:

Pályázati kiírás A típusú 

Pályázati kiírás B típusú 

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson