Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón - RRF-1.1.2-21-2022-00094

Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón - RRF-1.1.2-21-2022-00094

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón - RRF-1.1.2-21-2022-00094

Pályázati logo bölcsöde

Kedvezményezett neve: Szikszó Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei kapacitásfejlesztés Szikszón

Támogatás összege: 328 757 500 Ft

Támogatás intenzitás: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. december 31.

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00094

 

Projekt bemutatása:

A projekt célja új bölcsődei férőhelyek létesítése Szikszón, a Munkácsy Mihály utca 3. szám alatt. A gyermekek elhelyezését megtestesítő igények mellett célként fogalmazódik meg a lakosok foglalkoztatásának elősegítése az életminőségük javítása, családbarát, munkába állást segítő környezet kialakítása.

 

A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményünk a 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64. (hrsz.: 672/1) alatt működik. Jelenlegi épülete az 1900-as évek első felében épült, nemesi családi kúriaként. Az épület többszöri átalakítás után jelenleg 5 óvodai csoportnak és 1 bölcsődei csoportnak ad helyet. A székhelyünk további fejlesztésének, bővítésének gátat szab a terület beépíthetősége, mely elérte korlátait. Így a szükségessé vált csoportszobák kialakítása új helyszín bevonását tette szükségessé. A projekt eredményeként a kertvárosi övezetben, a székhelyünktől 5 percre kívánjuk felépíteni új zöldmezős beruházás keretében bölcsődénket. A 693 hrsz-ú a ingatlan az önkormányzatunk tulajdonában van. A Lechner Tudásközpont Kft. mintatervét - két csoportszobás 28 férőhelyes igények alapján – kívánjuk a helyi viszonyokhoz adaptálni. A betervezett eszközök a nevelési programunk fényében kerültek összeállításra. A potenciális igénybe vevők számát figyelembe véve kívánunk élni az alapfeladatokon túli szolgáltatásokkal, úgymint a játszócsoport, időszakos gyermekcsoport lehetőségének biztosításával.

 

Konklúzióként megfogalmazhatjuk, hogy a fejlesztésünk eredményeként egy új, helyi igényeken alapuló, szakmai előírásokat messzemenőkig figyelembevevő új telephelyet kívánunk életre hívni. A projekt keretében új építés mellett eszköz- ill. informatikai eszköz beszerzés, továbbá külső tér (játszóterület, tanulókert) fejlesztés, parkoló létesítés, napelem telepítés valósul meg. Megtörténik a teljes körű akadálymentesítés és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása egyaránt. A projekt előkészítése során számoltunk a tervezői munkával, valamint az előkészítő tanulmányok munkálataival, a megvalósítás során pedig a folyamatos projektmenedzsmenttel, a beszerzésekhez kötődően a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr tevékenységgel.

Helyi szükségleteken alapuló tevékenységeket kívánunk megvalósítani. Betartjuk a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi jogszabályokat. A projektünk az integrált megvalósítás kapcsán kapcsolódni kívánunk ESZA fejlesztésekhez. Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Lechner Nonprofit Kft. folyamatosan segíti a pályázatunk megvalósítását. 

 

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak. Kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

 

A beruházás az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének, valamint Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg.

 

  

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson