Álláspályázat

Álláspályázat

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Álláspályázat

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintéző munkatársat keres felsőfokú végzettséggel. Pályázni október 24-ig lehet.

Álláspályázat Szikszó

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal működése során titkársági adminisztrációs tevékenységek elvégzése. Telefon, e-mailek fogadása, kezelése. Levelek, dokumentumok előkészítése, küldése. Nyilvántartások készítése, vezetése. Elvégzi a helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalásáról, nyilvántartásáról, az egységes szerkezetű rendeletek közzétételéről. A jegyző napi munkájának segítése, munkavégzéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása, a hivatal vezetőihez érkező vendégek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés , végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap és szakvizsga megléte
 • ASP szakrendszer használatának ismerete
 • Közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Jó kommunikációs képesség
 • Pontos, precíz munkavégzés
 • Kiváló együttműködő készség
 • Önállóság
 • Loclex rendszer használatának ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr. Tóth Zita jegyző nyújt, a 70/489-4511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2870-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával. A pályázó fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szikszó város honlapja - 2022. október 7.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázati felhívás letöltése

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson