Álláspályázat - Kisgyermeknevelő

Álláspályázat - Kisgyermeknevelő

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Álláspályázat - Kisgyermeknevelő

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az 1997.évi XXXI. Tv-nek illetve a 15/1998 (IV.30.)NM.rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően kisgyermeknevelői feladatok ellátása. A bölcsődés korú gyermekek napközbeni gondozása, nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés , gondozás alapelveinek megfelelően. Együttműködés, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal. A dokumentáció naprakész, precíz vezetése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Szikszó

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményként működik, önkormányzati fenntartásban. 170 fő óvodás jár intézményünkbe és szeptembertől 40 főre emelkedik a bölcsődei férőhelyek száma

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton: 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64. Emailben a titkarsag@szikszoovi.hu címre. A borítékra kérjük ráírni: ÓV/34-1/2024 kisgyermeknevelő. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, Kisgyermeknevelő
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Kisgyermeknevelő

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

-

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.14. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról- a pályázati anyagok megismerése és az esetleges személyes meghallgatás alapján a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szikszo.hu; www.szikszoovi.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.21.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Álláspályázat

 

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson