Álláspályázat - Intézményvezető

Álláspályázat - Intézményvezető

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Álláspályázat - Intézményvezető

Álláspályázat - Intézményvezető

Szikszó Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A  vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.15-től 2027.08.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, II.Rákóczi Ferenc út 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása, az intézmény vezetése, az alapító okiratban foglalt tevékenység magas szakmai színvonalon történő ellátása. Irányítja,tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézmény szakmai tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 4 év szakmai gyakorlat.
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Intézményvezetői munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Szikszói helyismeret
 • Kiváló szintű együttműködési képesség, problémamegoldás, konfliktuskezelés, empátia, kommunikáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program)
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
 • Szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sváb Antal polgármester nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/761-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Szikszó Város Önkormányzat képviselő-testülete által a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint létrehozott 3 fős bizottság hallgatja meg és véleményezi a pályázatokat, majd ezt követően a pályázatokról Szikszó Város Önkormányzat képviselő-testülete - a pályázók meghallgatását követően - dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó Város Önkormányzat honlapja - 2022. április 1.
 • Szikszó Város Önkormányzat hirdetőtáblája - 2022. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson