Képviselő Testület nyílvános ülése 2022. március 28. (hétfőn) 16 órakor

Képviselő Testület 2022. március 28. (hétfőn) 16 órakor - nyílvános ülés

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testület 2022. március 28. (hétfőn) 16 órakor - nyílvános ülés

A Képviselő Testület 2022. március 28. (hétfőn) 16 órakor tartja következő, nyílvános ülését, ahol többek között a közbiztonság helyzetéről is hallgatnak meg beszámolót a képviselők.

Szikszó

M E G H Í V Ó

 

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított jogkörömben 2022. március 28. napján (hétfőn) 16:00 órára az Inkubátorház nagytermében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

 

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Szikszó Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: rendőrkapitány, rendőrőrs parancsnok

2./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2021. évi alapellátásairól szóló beszámoló elfogadása

            Előterjesztő: intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Szikszói Football Club működéséről

            Előterjesztő: polgármester

4./ Szikszó Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési tervének elfogadása

            Előterjesztő: polgármester

5./ Döntés Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

6./ Döntés Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendeletének módosításáról

            Előterjesztő: polgármester

7./ Településnév használata iránti kérelem elbírálása

            Előterjesztő: polgármester

8./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre vonatkozó pályázat kiírásáról, a szakértői bizottság megválasztásáról, valamint a vezetési programmal kapcsolatban a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének beszerzéséről

            Előterjesztő: polgármester

9./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokért, valamint a gyermekétkezésért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

            Előterjesztő: polgármester

 

Zárt ülés:

1./ Döntés letelepedési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

2./ Döntés a Szikszó, külterület 045/44 hrsz.-ú ingatlan 149/34982-ed részének megvásárlásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

- Egyebek

 

Szikszó, 2022. március 23.               

                Sváb Antal sk.

                                                                                                    polgármester

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson