Települési adó

Települési adó

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Települési adó

Az eljárás jogi alapja:

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Szikszó Város Önkormányzatának 23/2015.(XI.27.) számú önkormányzati rendelete a települési adóról

 

Adókötelezettség:

Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

 

Az adó alanya:

Az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.


Az adatbejelentés teljesítése:

Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg. Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat, minden esetben bejelentési kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, köteles bejelenteni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán. Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségének keletkezését önként nem vallja be, az adó fizetési kötelezettségének a megállapítására az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül sor.

 

Az adó mértéke:
A telek ha-ban számított területe után:

a) kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ág esetén      2.500.- Ft/ha/év

b) szántó művelési ág esetén                                                                               5.000.- Ft/ha/év

c) szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén                                                          10.000.- Ft/ha/év


Az adó megfizetése:
Az adót félévenként két egyenlő részletben:

- március 15-ig 
- szeptember 15-ig kell megfizetni.
Az adót Szikszó Város Önkormányzat  telekadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

Mentes a telekadó alól: 

Az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján fizetendő települési adója nem éri el a 1.000 Ft/év összeget.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson