PÁLYÁZAT : önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

PÁLYÁZAT : önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

PÁLYÁZAT : önkormányzati bérlakás szociális helyzet alapján történő bérbeadására

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2024.(I.15.) számú határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 4/2023.(III.31.) önkormányzati rendelet 14.§-a alapján, és a vonatkozó szabályok figyelembe vételével szociális helyzet alapján történő bérbeadására az alábbiak szerint:

 

Szikszó, Kassai út 59/A. 1/3. szám alatti – 1 szoba, 1 nappali, 1 étkező-konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC – 51,86 m2 alapterületű szociális jellegű bérlakás, összkomfortos

 

A bérleti díj 350.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.

 

Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszonyt a Képviselő-testület az arra való jogosultság fennállásáig, de legfeljebb 2 évre adja bérbe.

 

Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán igényelhető, illetve a szikszo.hu honlapra feltöltött kérelem nyomtatvány kitöltésével és az abban feltüntetett szükséges mellékletek csatolásával lehet.

        

 

A bérlakás igénybevételére jogosultak:

 

Pályázat benyújtására az a nagykorú magyar állampolgár, bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, letelepedési engedéllyel rendelkező személy, a magyar hatóság által menekültként elismert személy, továbbá a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó tartózkodási engedéllyel rendelkező személy jogosult akinek családjában - a vele együtt költözőket is számítva - az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap háromszorosát, de a nem haladja meg a szociális vetítési alap nyolcszorosát.

 

Érvénytelen a pályázat, ha határidőn túl kerül benyújtásra; a pályázati adatlap nem teljes körű, vagy hiányosan van kitöltve; a szükséges mellékleteket, igazolásokat, nyilatkozatokat nem tartalmazza; a pályázó nem tartja be a pályázat benyújtásának módjára vonatkozó alapvető feltételeket; már a pályázat elbírálását megelőzően megállapítható, hogy az adatlapon tett nyilatkozat valótlan vagy egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaz.

 

A pályázat benyújtására személyesen vagy postai úton van lehetőség a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) ügyfélfogadási időben.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. február 14. napja (szerda) 16:00 óra

 

A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

 

További információ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. tel.: 46/596-444) kérhető. A Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt a pályázati eljárás lebonyolításával.

 

Pályázati kérelem szociális bérlakás

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson