Képviselő Testület 2022. május 30. (hétfő)

Képviselő Testület 2022. május 30. (hétfő) 17 órakor - nyilvános ülés

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Képviselő Testület 2022. május 30. (hétfő) 17 órakor - nyilvános ülés

A Képviselő Testület 2022. május 30-án (hétfőn) 17 órakor tartja következő, nyilvános ülését az Inkubátorház nagytermében.

Képviselő testületi ülés Szikszó

M E G H Í V Ó

Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§-ában biztosított
jogkörömben 2022. május 30. napján (hétfőn) 17:00 órára az Inkubátorház nagytermében
tartandó képviselő-testületi közös képviselő-testületi ülésére összehívom.


TERVEZETT NAPIRENDI PONT:
1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: polgármester
2022. május 30. napján 17:10 órától Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-
testületének ülése


TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
2./ A SIXO Tender Kft. 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3./ A SIXO Fejlesztési Kft. 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4./ Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőjének tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
5./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előterjesztő: polgármester
6./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
7./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2021. évről
Előterjesztő: polgármester
8./ Szikszó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előterjesztő: polgármester
9./Szikszó Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
10./A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos vélemények
elfogadása /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/
Előterjesztő: polgármester
11./ A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló helyi önkormányzati
rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
12./ Döntés a 3800 Szikszó, zk. 4273/2 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrt. részére
történő bérbeadásáról
Előterjesztő: polgármester13./ Döntés a „Szikszó Jegy” kibocsátásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
14./ A Szikszói Városi Sportcsarnok felújítására irányuló beruházás megvalósításához
kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása /Az előterjesztés
2022. május 30. napján (hétfőn) kerül kiosztásra/
Előterjesztő: polgármester
15./ Tájékoztatás a polgármester 2022. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
16./ Együttműködési megállapodás megkötése Digitális Jólét Program Pont
üzemeltetésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
17./ „A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javító Szikszói
Ipari Park kialakítása” című TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00010 azonosító számú projekt
nem elszámolható költségeihez saját forrás biztosítása /Az előterjesztés később kerül
kiküldésre/
Előterjesztő: polgármester
18./ Döntés a 61/2022.(III.28.) határozat módosításáról /Az előterjesztés később kerül
kiküldésre/
Előterjesztő: polgármester
Zárt ülés:
1./ Döntés a 045/29 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
2./ Döntés a 045/29 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
2./ Döntés a 045/29 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
- Egyebek
Szikszó, 2022. május 25

Sváb Antal sk.

polgármester

ifjúsági

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson