Hatósági ügyintéző

Hatósági ügyintéző - Hernádkércs

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Hatósági ügyintéző - Hernádkércs

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Hernádkércsi kirendeltség

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3846 Hernádkércs, Kossuth utca 72.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános hatósági igazgatási feladatok ellátása. A hernádkércsi, nagykinizsi és szentistvánbaksai önkormányzatok tevékenységével és működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 14. pont II. besorolási osztályba tartozó képesítés végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga megléte
 • ASP szakrendszer használatának ismerete
 • Közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Jó kommunikációs képesség
 • Pontos, precíz munkavégzés
 • Kiváló együttműködő kézség
 • Önállóság
 • OKJ pénzügyi végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr. Tóth Zita jegyző nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/15-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa községek polgármestereinek jóváhagyásával. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  
 • Szikszó város honlapja - 2022. január 7.
 • Hernádkércs Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2022. január 7.
 • Hernádkércs község honlapja - 2022. január 7.

 

Pályázati kiírás letöltése ITT

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson