Hatósági ügyintéző

Hatósági ügyintéző

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Hatósági ügyintéző

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános hatósági igazgatási feladatok ellátása. Az Önkormányzat, valamint a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységével és működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 14. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP szakrendszer használatának ismerete
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megigénylésének igazolása
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Battáné dr. Tóth Zita jegyző nyújt, a 46/596-450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/2957-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről a jegyző dönt a polgármester jóváhagyásával. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szikszó város honlapja - 2021. november 12.
 • Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2021. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson