Álláspályázat - Bölcsődei dajka

Álláspályázat - Bölcsődei dajka

Széchényi Terv Plusz
Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Álláspályázat - Bölcsődei dajka

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Bölcsődében dajkai feladatok ellátása a vonatkozó szakmai előírások , a munkaköri leírás és a vezetői utasításoknak megfelelően. A bölcsődei környezet tisztaságának, rendjének megteremtése. Tálaláshoz, étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szikszó

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményként működik, önkormányzati fenntartásban. 170 fő óvodás jár intézményünkbe és szeptembertől 40 főre emelkedik a bölcsődei férőhelyek száma.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton: 3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 64. Emailben a titkarsag@szikszoovi.hu címre. A borítékra kérjük ráírni: ÓV/35-1/2024 bölcsődei dajka. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére.

Egyéb felvilágosítás kérhető a pályázattal kapcsolatban a +3630 628-3728-as telefonszámon.

 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, Bölcsődei dajka 100 órás képzés

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.14. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a pályázati anyag és az esetleges személyes meghallgatás alapján a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.30. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szikszo.hu; www.szikszoovi.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.21.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Álláspályázat

Archív tartalmak

Banner 1 Interreg YOUTH4N Banner 3

Aktuális híreink

Nyertes pályázatok

Széchenyi - Befektetés a jövőbe

Elérhetőségek

Cím: 3800, Szikszó Kálvin tér 1.
Tel: +36 46 / kattintson
E-mail: kattintson